Ikea: za osem delovnih mest 
so dobili 2500 prijav

Prijave iskalcev dela iz 23 držav, tudi iz Slovenije. Največ zanimanja je za delovno mesto vodje odnosov s kupci.

Objavljeno
31. maj 2011 13.34
Mojca Finc, Borza dela in znanja
Mojca Finc, Borza dela in znanja
Švedsko podjetje Ikea, ki bo predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta odprlo poslovalnico v Zagrebu, je ta mesec začelo iskati nove sodelavce. Odziv je bil več kot množičen in je razkril razmere na tamkajšnjem in okoliškem trgu dela. Na razpis za prvih osem delovnih mest se je namreč prijavilo kar 2483 ljudi. »Ikea na hrvaški trg šele vstopa. Vendar znamko veliko Hrvatov dobro pozna in, po številu prijav sodeč, tudi ceni. Verjetno od tod izhaja tolikšno zanimanje za nas,« je pojasnil Ikein predstavnik za odnose z javnostjo na Hrvaškem in v Sloveniji Igor Štefanac. Še pomembnejšo vlogo pa je zagotovo odigrala gospodarska kriza in z njo večanje števila brezposelnih. Na Hrvaškem je po uradnih podatkih brez zaposlitve skoraj 309.000 ljudi, stopnja brezposelnosti pa je aprila znašala 18,2 odstotka. Kandidati – prijavili so se iz 23 držav – so stari povprečno 34 let in imajo univerzitetno izobrazbo. Največ jih prihaja iz Zagreba z okolico (1582), na razpis so se odzvali tudi kandidati iz Bosne in Hercegovine (osem), Švedske (šest), Rusije (pet), Srbije (trije) in Slovenije (dva). Po eno prijavo je vodstvo prejelo iz Velike Britanije, Madžarske, Avstralije, Švice, Češke, Poljske, Norveške, Kanade, ZDA, Nizozemske in Indije, sicer pa prihajajo kandidati še iz Bolgarije, Italije, Španije, Egipta in Avstrije. »Trgovina v Zagrebu bo naša prva v tem delu Evrope, kar je verjetno prispevalo k velikemu številu prijav iz tujine,« je menil Igor Štefanac.

Ikea kot mednarodni uradni jezik uporablja angleščino in tudi za vseh razpisanih osem delovnih mest je znanje tega jezika obvezno predvsem zato, ker bodo zaposleni v nenehnem stiku s sodelavci iz tujine. »Za tista delovna mesta, pri katerih prihajajo v stik s kupci, pa je nujno znanje hrvaškega jezika. Znanje angleščine je prednost pri razvoju njihove nadaljnje kariere, ni pa obvezno,« je dodal. Cilj vodstva je zaposliti sodelavce iz Hrvaške in manjše število tujcev, ki že imajo izkušnje v podjetju in jih lahko prenašajo na lokalne zaposlene. »Sodelavci iz tujine si po navadi prizadevajo za sporazumevanje v lokalnem jeziku. Vodja trgovine v Zagrebu Georg Platzer, ki prihaja iz Avstrije, se že uči hrvaško. Ob odprtju trgovine bi zbrane rad nagovoril v hrvaščini,« je povedal Štefanac.

Merila: izkušnje, 
kvalifikacije, vrednote

Največ kandidatov se je prijavilo za delovno mesto vodje odnosov s kupci (609), sledita službi za vodjo prodaje (504) in namestnika vodje trgovine (420). V podjetju iščejo ljudi, ki radi delajo v skupini, so skromni, imajo močno voljo, so usmerjeni k vodenju z zgledom, se zavedajo stroškov in težijo k napredku. »Merilo pri izboru so izkušnje in formalne kvalifikacije, velik poudarek pa dajemo posameznikovim vrednotam. Naš cilj je skupaj uresničevati vizijo podjetja,« je poudaril sogovornik.

Kadrovski oddelek je zbral prijave in 500 kandidatov za telefonski pogovor. Beseda je tekla o njihovih dosedanjih delovnih izkušnjah in pričakovanjih glede delovnega mesta, za katerega se potegujejo. Naslednja stopnica – s tem se ukvarjajo prav zdaj – je osebno srečanje, na katerega so povabili po 20 prijavljenih za vsako delovno mesto. Tisti, ki jih bodo najbolj prepričali, bodo nadaljevali s posebnim testiranjem (Assessment Centre), pri katerem vodstvo spoznava kandidatove sposobnosti dela v ekipi, ustvarjalnega reševanja problemov ter veščine prezentiranja, izražanja mišljenja in argumentiranja stališč. Preizkus, ki je po navadi sestavljen iz štirih nalog, vključuje tudi simulacijo odnosa s sodelavci in kupci. Izbor bodo sklenili konec junija. Če bo šlo vse po načrtu, se jim bodo novi sodelavci pridružili jeseni.

»Od trenutka, ko sodelavec začne delati v podjetju, ga spodbujamo k razvoju in napredku. Dostopni so mu izobraževalni programi in pripomočki, mora jih le izkoristiti. Kdaj napreduje, je odvisno od njegove pripravljenosti in potenciala, ki ga kaže na trenutnem delovnem mestu. Na vsakega sodelavca gledamo kot na posameznika in si prizadevamo uresničevati njegove želje ter potrebe v različnih življenjskih in kariernih obdobjih. Pogosto nastajajo popolne spremembe karierne poti. Zaposleni v prodaji lahko v prihodnosti postane tudi vodja kadrovanja ali marketinga v neki drugi državi,« je proces napredovanja opisal Štefanac, zadovoljen, da je povprečna dolžina zaposlitve v podjetju s 127.000 zaposlenimi v 41 državah po vsem svetu sedem let.