Istrabenz prodaja 50-odstotni delež v družbi Adriafin

Najprej bodo zbirali nezavezujoče, nato pa zavezujoče ponudbe za delež v vrednosti 417.292,50 evra.

Objavljeno
07. oktober 2015 17.48
bsa/Istrabenz
C. P., gospodarstvo
C. P., gospodarstvo

Koper - Holdinška družba Istrabenz prodaja svoj 50-odstotni poslovni delež v družbi za svetovanje in finančne posle Adriafin v nominalni vrednosti 417.292,50 evra. V prvi fazi gre za zbiranje nezavezujočih ponudb, ki jih bodo zbirali do 2. novembra, nato bodo zbirali zavezujoče ponudbe.

V Istrabenzu bodo po odprtju nezavezujočih ponudb najprej sprejel odločitev o njihovi primernosti, nato pa v desetih dneh sprejel odločitev. Ponudnike, katerih ponudbe bodo ocenjene kot primerne, bodo povabili v nadaljnji postopek prodaje. Če v Istrabenzu presodijo, da prejete ponudbe niso primerne, lahko brez obrazložitve prekinejo nadaljnji postopek zbiranja ponudb.

Vplačati bo treba 300.000 evrov varščine

Ponudniki, ki bodo povabljeni v nadaljnji postopek, bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o prodajanem poslovnem deležu v Adriafinu. Tisti, ki bodo v roku 14 dni po izvršenem skrbnem pregledu oddali zavezujočo ponudbo, bodo morali vplačati 300.000 evrov varščine in predložiti končno besedilo pogodbe o odkupu poslovnega deleža.

Deset dni po prejemu zavezujočih ponudb bodo v Istrabenzu izbrali najugodnejšega ponudnika. Tudi v tej fazi prodaje so si zadržali pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izberejo in vse ponudbe kot neprimerne zavrnejo. Kriteriji za izbiro ponudbe bodo ponujena cena,morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji in način financiranja nakupa poslovnega deleža. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bodo s ponudniki opravili individualna pogajanja.