Krka kljub padcu rublja povečala dobiček

Poslovanje Krke: V zahodni Evropi gor, v Rusiji navzdol.

Objavljeno
26. avgust 2015 15.35
*bsa* KRKA
Ma. G., gospodarstvo
Ma. G., gospodarstvo

Novo Mesto - Skupina Krka je v prvem polletju letos dosegla prodajo v višini 600 milijonov evrov prodajnih prihodkov in ustvarila 112 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 5-odsotno rast. Družba Krka je imela 570 milijonov evrov prodajnih prihodkov in 109 milijonov evrov čistega dobička, ki se je tako povečal za desetino. Prodajni prihodki skupine so se povečali za 5 odstokov, prihodki Krke pa so bili za 2 odstotka nižji.

Na poslovne rezutate družbe je močno vplival tečaj ruskega rublja. Skoraj tretjino prihodkov je Krka ustvarila v Vzhodni Evropi, kjer je njen največji posamični trg Ruska federacija. Prodaja v rubljih povečala se je v Rusiji povečala za 13 odstotkov, izražena v evrih pa je bila zaradi padca tečaja rublja glede na lansko enko obdobje nižja kar za 15 odstotkov. V zahodni Evropa novomeška družba ustvari 27-odstotkov prihodkov, prodaja pa se je glede na enako lansko obdobje povečala za dobrih 40 milijonov evrov oziroma tretjino. V Nemčiji so prodajo povečali za več kot polovico, v Veliki Britaniji za 94 odstotkov, v Skandinaviji za 74 odstokov in v Španiji za dobro petino. V jugovzhodni Evropi se je prodaja skupine gled ena primerljivo lansko skrčila za petino.

V prvem polletju 2015 so v skupini Krka za naložbe namenili 45 milijonov evrov, od tega 38 milijonov evrov v obvladujoči družbi in 7,6 milijona EUR v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.