Krka: nični sklepi včerajšnje skupščine

Društvo MDS je imelo prav, ko je napovedalo ničnost sklepov.

Objavljeno
19. junij 2015 12.51
lindic-Jože Colarič
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Novo mesto − Uprava družbe Krka je delničarje po spletni strani Ljubljanske borze Seonet danes obvestila, da so sklepi, sprejeti na včerajšnji 20. skupščini Krke, zaradi proceduralnih razlogov nični. Uprava družbe se vsem delničarjem iskreno opravičuje za morebitne nevšečnosti in jih obvešča, da bo čim prej skupščino ponovno sklicala.

Predstavnik Društva Malih delničarjev Slovenije (MDS) je že ob začetku včerajšnje skupščine predsedujočemu vročil zahtevo za izločitev glasov iz naslova zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala uprava, saj pooblastila niso vsebovala vseh zahtevanih elementov, ki jih zahteva ZGD-1, posledično pa zakon pravi, da so takšna pooblastila nična.

Ker predsedujoči zahtevi ni ugodil, je predstavnik Društva MDS najavil možnost izpodbijanja vseh sprejetih sklepov skupščine in hkrati tudi možnost uveljavljanja ničnosti skupščine. Poleg nezakonitih pooblastil namreč družba ni pravočasno sklicala skupščine, saj je bila ta sklicana 19. maja 2015, izvedena pa 18. junija 2015, čeprav bi bil lahko glede na datum sklica skupščine prvi možni datum njene izvedbe šele danes, 19. junija 2015.

V Društvu MDS so zadovoljni, da je uprava Krke sama priznala ničnost sklepov včerajšnje skupščine.