Londonsko sodišče sprejelo lex Agrokor

Med spornimi terjatvami so tudi terjatve največje upnice Sberbank, ki ji izpodbijajo terjatve v vrednosti 1,1, milijarde evrov.
Objavljeno
09. november 2017 21.45
Željko Matić, Zagreb
Željko Matić, Zagreb
Zagreb – Upniki od Agrokorja zahtevajo 7,8 milijarde evrov, izredni vladni upravitelj Ante Ramljak pa od te vsote priznava 5,5 milijarde evrov. Med spornimi terjatvami, ki znašajo 2,2 milijarde evrov, so tudi terjatve največje upnice – ruske Sberbank, ki ji izpodbijajo terjatve v vrednosti 1,1, milijarde evrov.

Rusom te terjatve izpodbijajo zaradi sodnih postopkov, ki so jih ti sprožili v drugih državah, v katerih bi lahko zaradi dejstva, da v teh državah ne velja lex Agrokor, svoje terjatve poplačali z zaplembo in prodajo Agrokorjevega premoženja. Preostale izpodbijane terjatve se nanašajo na primere nesoglasja dolžnikov o naravi poslovnih odnosov, pomanjkanje pogodb o zakupu in podobno.

Poleg tega da terjatve Sberbank izpodbijajo, čeprav je posamezno največja upnica z več kot 18 odstotki terjatev, ta tudi ne bo mogla sodelovati pri delu sveta upnikov. To pomeni, da bo izključena iz procesa sklepanja dogovorov oziroma sprejemanja kakršnihkoli že odločitev, povezanih z usodo propadlega koncerna. Z veliko dozo samozadovoljstva in dokazovanja pravilnih potez je Ante Ramljak objavil tudi odločitev arbitražnega sodišča v Londonu, ki je priznal lex Agrokor, kar pomeni, da ne bodo obravnavali nobene tožbe, ki bi bila podana v Londonu, »razen v postopku celotnega procesa izredne uprave«. Preprosto povedano bodo vse tiste, ki bi sprožili sodne postopke v Veliki Britaniji, napotili na hrvaška sodišča.

»Hrvaški davčni obvezniki ne bodo plačali niti centa«

A izredni upravitelj je še vedno pripravljen na pogovore in sklenitev dogovora z Rusi. Če bodo odstopili od sodnih tožb v sosednjih državah, jim bodo priznali terjatve in jim skladno z njihovimi zneski zagotovili sodelovanje pri delu sveta upnikov in v postopku sklenitve dogovora.

»Če se bodo lotili rubljenja, ne bodo dosegli veliko, saj celotna vrednost Agrokorjevega premoženja v državah, ki niso hotele priznati lexa Agrokor, ne presega 115 milijonov evrov, jaz pa jim lahko zagotovim, da bodo toliko denarja, če ne celo več, dobili v postopku dogovarjanja,« je dejal Ramljak. Rusi so bili s to ponudbo seznanjeni, a se še niso jasno izrekli, pravi izredni upravitelj, pri čemer ne izključuje možnosti, da se bodo, namesto da bi sklenili kompromis, kljub vsemu odločili za nove tožbe. Je pa Ramljak tudi odločno poudaril, da hrvaški davčni obvezniki – ne glede na izid sodnih sporov – ne bodo plačali niti centa.

Popis terjatev ni zanimiv le zaradi tistih, ki se jim le-te izpodbija, ampak tudi zaradi načinov ugotavljanja zneskov. Terjatve se v polnem znesku priznavajo do 10. aprila, ko je Agrokor prevzela izredna uprava z Ramljakom na čelu. To pomeni, da bodo tudi upnikom, kot je sklad Knighthead, ki so do tega datuma pokupili Agrokorjeve delnice po ceni, ki je znašala 30 odstotkov nominalne cene, pozneje pa so jih zaradi aranžmaja roll-up po polni ceni odkupili prav s posojilom, ki so ga dali Agrokorju, kljub izplačani razliki in velikanskemu zaslužku, terjatve priznane v znesku, kot da te sporne transakcije ni bilo. Ramljak priznava, da je to morda sporno in krivično, a velja za vse, ki so sodelovali v aranžmaju roll-up, torej tudi za mrhovinarski sklad Knighthead. Če je Sberbanka izstopila iz tega aranžmaja, je to povsem njen problem.

Morda bo tudi več kot 70 odstotkov terjatev odpisanih

Ugotavljanje končnega zneska terjatev je zelo zahtevno, obsežno in drago delo. Upniki so prijavili neverjetnih 68 milijard evrov, od katerih se 60 milijard nanaša na jamstva in zahteve po zagotovitvi sredstev. Za zdaj ta sredstva niso ne priznana ne izpodbijana, ampak zgolj evidentirana, je povedal Ramljak. Pregledati je bilo treba 2,100.000 strani, skupaj pa je bilo podanih 12.600 prijav. S tem se je več mesecev ukvarjalo dvesto zaposlenih. Pri prestrukturiranju Agrokorja, o katerem Ramljak trdi, da je največji koncern v Evropi, je sodelovalo 141 strokovnjakov. Predvidevajo, da bo njihovo sodelovanje stalo od 58 do 69 milijonov evrov. Stroški revizije, ki jo je opravilo podjetje Pricewaterhousecoopers (PwC), znašajo 1,6 milijona evrov.

Ante Ramljak ni hotel navesti točnega zneska odpisa dolgov, ni pa zanikal trditve medijev, da bi ta lahko znašal več kot sedemdeset odstotkov terjatev.