Med desetimi največjimi podjetji je polovica zelo uspešnih

Elito sestavlja devet podjetij s Krko in Lekom na čelu, na dnu sta MLM in Steklarna Hrastnik.

Objavljeno
29. maj 2015 22.49
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo

Med 300 največjimi podjetji jih je 187 z domačim kapitalom. Med 121 družbami na lestvici, ki so po oceni analitske hiše Bisnode zelo uspešne in dobičkonosne, jih polovica izhaja iz domačega kapitala, med podjetji s tujim izvorom kapitala pa je največ najuspešnejših iz Avstrije in Nizozemske.

Po izračunih in ocenah Bisnoda, kjer uspešnost podjetij merijo z indeksom BSX, je med 300 največjimi po vseh kazalnikih devet tako uspešnih, da dosegajo vseh 100 točk. Indeks sestavljajo kazalniki, ki vplivajo na vse deležnike, s katerimi neko podjetje sodeluje (lastniki, zaposleni, banke in upniki, država itd.).

To so med drugim prihodki od prodaje in njihova rast, profitna marža, povprečna plača, dodana vrednost na zaposlenega. Upoštevajo se sredstva in število zaposlenih, na končno vrednost indeksa BSX pa vpliva tudi primerjava posameznega podjetja s podobnimi podjetji (glede na velikost, dejavnost in regijo, v kateri je registrirano). Ocena (ki je lahko med 0 in 100 točk) tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.

Uspešnejši so bistveno manj zadolženi

Poleg obeh velikih farmacevtov Leka in Krke so sto točk na indeksu dosegli še Količevo karton, Simobil, Filc, Dem, Danfoss Trata in Plinovodi ter edino mikro podjetje med velikimi Continental Adria, ki se ukvarja s posredništvom pri prodaji.

Peterica je skupaj ustvarila 2,67 milijarde evrov prihodkov in skoraj 309 milijonov dobička, v obeh primerih ima Krka okoli 45-odstotni delež. V primerjavi s povprečjem med 300 največjimi podjetji (52 odstotkov) imajo najuspešnejša med njimi bistveno nižji delež dolga v financiranju, in sicer v povprečju dobrih 30 odstotkov. Če izvzamemo Continental Adrio, ki ima kar 96-odstoten delež dolga v financiranju, je povprečje preostalih 23 odstotkov.

V skupino podjetij, ki v indeksu BSX dosegajo najmanj 97 točk in se tako štejejo za zelo uspešna, se uvršča 121 podjetij, njihov povprečen delež dolga v financiranju pa je 43 odstotkov. Med njimi jih je šest, ki so lani poslovala z izgubo, in sicer so skupaj ustvarila dobrih 33,5 milijona evrov minusa. Tri četrtine je k temu prispeval Teš, večji del preostalega pa Talum.

Na dnu lestvice uspešnosti je 52 podjetij, ki so po kriterijih Bisnodovega indeksa poslovala neuspešno ali manj uspešno. Med njimi jih je 37 z domačim kapitalom, deseterica pa s tujim (štirje z nemškim), ostali so v mešanem lastništvu.

V povprečju imajo 57-odstotni delež dolga v financiranju. Petnajsterica med njimi je ustvarila 179,3 milijona minusa, od tega dobro polovico Mercator, DZS, Sportina in Hoteli Bernardin so lani priposlovali med slabih 15 in 22 milijonov evrov izgube.