Mercator: o poslovnem načrtu 2013

Pred današnjo nadzorno sejo Mercatorja: Skupina načrtuje tri milijone čistega dobička in izboljšanje trendov.

Objavljeno
10. december 2012 22.00
B. K., gospodarstvo
B. K., gospodarstvo

Ljubljana – Nadzorniki Mercatorja se bodo danes sestali na verjetno zadnji letošnji seji. Glavna tema bo obravnava gospodarskega načrta za leto 2013, ki je podroben načrt poslovanja v okviru nedavno predstavljenega srednjeročnega načrta za obdobje 2013 do 2016.

Skupina naj bi v prihodnjem letu tako ustvarila 2,9 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, tri milijone evrov čistega dobička, načrtuje pa tudi, da bo obrnila negativne trende, ki že nekaj časa kazijo njene poslovne rezultate. Da bi dosegla srednjeročne cilje (dobiček iz poslovanja na ravni štiri odstotke od neto prihodkov), je uprava sprejela več ukrepov, ki se že izvajajo in bodo izboljšali stroškovno učinkovitost ter omogočili optimizacijo poslovanja. Njihovi pozitivni učinki se bodo delno izrazili v rezultatih za leto 2013, močneje pa 2014.

Eden od ukrepov je tudi izstop z oddaljenih trgov, ki delajo z izgubo. Najprej sta to trga Bolgarije in Albanije, kamor je Mercator vstopil najpozneje, in to očitno, upoštevaje gospodarske okoliščine, ob povsem nepravem času. Potezo so sicer nadzorniki Mercatorja obravnavali že na prejšnji seji, zdaj pa jim bo uprava predstavila zadnje aktivnosti v zvezi s tem. Pričakovati je bilo, da bo nadzorni svet rekel kako besedo tudi o ustavljeni monetizaciji nepremičnin (da je postopek ustavljen, je uprava skopo seznanila delničarje na začetku decembra), a se bodo po informacijah iz družbe o tem zgolj seznanili pod točko razno.