Nadzorniki Gorenja zanikajo prijateljske vezi z Bobincem

Podpora nadzornega sveta kljub temu, da vseh načrtovanih ciljev ne bo mogoče doseči.

Objavljeno
21. november 2017 10.49
Suzana Kos, Maja Grgič
Suzana Kos, Maja Grgič

Ljubljana – Nadzorni svet Gorenja zanika neenotnost in prijateljske vezi s predsednikom uprave Franjem Bobincem. Danes se je namreč odzval na petkovo zahtevo nizozemskega delničarja Philipa Sluiterja po zamenjavi dveh nadzornikov družbe - predsednika Marka Voljča in njegovega namestnika Uroša Slavinca.

Izjava nadzornikov velenjske družbe po naših informacijah ni bila sprejeta soglasno, ampak jo je izsilil Voljč, ki pa se na našo prošnjo za komentar ni odzval.

»Menimo, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom. Dejstvo pa je, da mnenje enega delničarja ne predstavlja podlage za menjave v nadzornem svetu. Za spremembe v nadzornem svetu pred iztekom mandata je potrebna kvalificirana večina treh četrtin pri sklepanju navzočih delničarjev na skupščini,« je nadzorni svet Gorenja sporočil prek Seoneta. Zapisali so, da se Gorenje ponaša z dobrim korporativnim upravljanjem, in zavrnili prijateljske naveze s predsednikom uprave Franjem Bobincem, ki jih je Sluiter v Delu očital Voljču in Slavincu: »Povsem normalno je, da so se skozi dolgoletno delovanje na mednarodnem poslovnem in družbenem

področju znanstva predsednika uprave Franja Bobinca in članov nadzornega sveta Gorenja okrepila, odločno pa zanikamo, da bi to kakorkoli vplivalo na razprave in odločitve nadzornega sveta glede poslovanja Gorenja.«

Možen konflikt interesov

Voljč je z Gorenjem posredno poslovno povezan tudi prek svoje žene. Zato je tudi deležen očitkov, da je Bobincu precej naklonjen. Družba Voljčeve soproge - Dr. Pendl in Dr. Piswanger - od leta 2013 opravlja za Gorenje storitve strateškega kadrovskega svetovanja, zaradi česar bi lahko bil Voljč tudi v konfliktu interesov.

Po podatkih iz letnega poročila velenjske družbe so za posle s povezanimi osebami v Gorenju lani in leta 2015 skupaj plačali 331.000 evrov. Na vprašanje, ali se je denar stekel samo na račun podjetja soproge prvega nadzornika, pa nam v Gorenju niso odgovorili. »V skupini Gorenje na kadrovskem področju izvajamo vrsto aktivnosti, pri katerih vključujemo različne zunanje izvajalce. Ena od družb, s katerimi sodelujemo pri sistemu nasledstev in razvojnih načrtih za širše poslovodstvo, je Dr. Pendl in Dr. Piswanger. Družba je plačana po dejansko opravljenih storitvah na podlagi pogodbeno dogovorjenih cenovnih postavk,« pravijo v Gorenju.

Glede namigov, da v nadzornem svetu ni enotnosti, so nadzorniki v izjavi sporočili, da so razhajanja razumljiva, da pa jih medsebojno izmenjajo in malodane vedno pridejo do poenotenih zaključkov in soglasnih odločitev. »S tem želimo poudariti enotnost nadzornega sveta in ovreči morebitne domneve o razlikah med člani.«

Podpora kljub nedoseganju ciljev

Pojasnili so še, da je tudi letos nadzorni svet podrobno spremljal poslovanje družbe in izvajanje strateškega načrta skupine. Ocenili so, da je v prvih devetih mesecih letos skupina ob zahtevnih razmerah na prodajnih in nabavnih trgih ter trgu dela nadaljevala stabilno poslovanje. Omenili so rast prihodkov, dobička in EBITDA, nedoseganja ciljev glede razdolževanja pa niso izpostavili. Tudi sami so ocenili, da letos vseh ključnih načrtovanih ciljev ne bo mogoče v celoti izpolniti, da pa nadzorni svet podpira in spodbuja upravo pri intenzivnem ukrepanju, da bi poslovne cilje v čim večji meri dosegli.

O očitkih, da so nadzorniki kljub nedoseganju rezultatov že junija letos Bobincu podelili nov mandat, čeprav se ta izteče šele julija prihodnje leto, so zapisali, da je nadzorni svet »z enotno podporo potrdil, da ima zaupanje v Franja Bobinca kot predsednika uprave in mu je podelil odgovornost za vodenje družbe za naslednje obdobje«.

V nadzornem svetu Gorenja poleg Voljča in Slavinca sedijo še Bachtiar Djalil, Corinna Graf, Karlo Kardov, Miha Košak, Bernard Pasquier in delavski predstavniki - Peter Kobal, Drago Krenker, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik.