Naročniki si tudi na kongresih in dogodkih želijo »zgodb«

Povpraševanja po dogodkih je več, naročniki pa so vse zahtevnejši.

Objavljeno
13. januar 2017 18.23
Damjan Viršek
Damjan Viršek

Slovenija je leta 2015 gostila 65 kongresnih dogodkov, ki ustrezajo mednarodnim strandardom dejavnosti. S tem se je uvrstila na 46. mesto na svetu, v primerjavi z letom 2014 pa je na lestvici mednarodne kongresne zveze (International Congress and Convention Association) napredovala za tri mesta.

»Slovenski kongresni turizem doživlja zadnja leta velik razcvet. V Ljubljani, v Portorožu in na Bledu se vsako leto zvrstijo odmevni mednarodni dogodki, ki glas o Sloveniji ponesejo dalje v svet. Hoteli si nenehno prizadevajo za posodabljanje namestitvene in kongresne ponudbe ter izboljšanje kakovosti storitve, specializirane agencije plemenitijo svoje programe z inovativnimi in nekonvencionalnimi predlogi rešitev, Slovenski kongresni urad skrbno načrtuje in izvaja preverjeno učinkovite marketinške in promocijske aktivnosti – vse to z namenom, da se Slovenija na mednarodnem kongresnem zemljevidu postavi ob bok uveljavljenim in bolj prepoznavnim silam,« pravi Saša Zor, direktorica prodaje za področje kongresov in srečanj pri družbi Sava Turizem.

Slovenija postaja vse bolj zaželena turistična destinacija. Kako to konkretneje opažate v dejavnosti kongresov in srečanj?

Na Bledu kot eni ključnih kongresnih destinacij Slovenije, kjer ima Sava Turizem šest hotelov v kategoriji od treh do petih zvezdic, prejemamo več povpraševanj in imamo tako tudi več dogodkov kot v preteklih letih. Spreminjajo se tudi struktura gostov, izvor naročnikov in njihove želje oziroma pričakovanja. Vse več povpraševanj za mednarodne dogodke prejmemo v zadnjem trenutku, vendar ne na račun vsebinsko skromnejših potreb. Prav nasprotno, pričakuje se takojšen odgovor kot poglobljena ponudba, polna »presežnih« dejavnikov, bogatih spremljevalnih programov in nekonvencionalnih predlogov rešitev, seveda vse v okviru predvidenega proračuna.

Katere so po vaši oceni tiste konkurenčne prednosti v organizaciji kongresov in dogodkov, ki jih Slovenija ima in jih lahko poudari?

Kongresna dejavnost je segment z visoko dodano vrednostjo in velikimi multiplikativnimi učinki ter velikim potencialom. Poslovni turisti veljajo za dobre uporabnike spremljevalne turistične ponudbe in se na destinacijo velikokrat vrnejo kot počitniški gostje.

Slovenija še vedno velja za novo destinacijo na svetovnem kongresnem zemljevidu, kar je hkrati naša prednost in pomanjkljivost. Ugodna lega v osrčju Evrope, zelo bogata in raznovrstna ponudba na majhnem prostoru, dobro razmerje med kakovostjo in ceno ter prijaznost ljudi, je le nekaj vzrokov, zakaj privablja vse več mednarodnih organizatorjev dogodkov. Slovenija je ustvarjena za kongresni turizem – v tej zvezi imamo številne še neizkoriščene razvojne možnosti ter vse potrebno, da se postavimo ob bok svetovno uveljavljenim silam.

Da neki mednarodno dejaven organizator dogodkov – bodisi specializirana agencija ali končni naročnik – med umeščanjem svojega dogodka pomisli na Slovenijo kot eno od potencialnih destinacij, je ključna ciljno usmerjena in intenzivna promocija. Tako z vidika same prepoznavnosti destinacije kot tudi z vidika njenega pozicioniranja. Tu govorimo o teku na dolge proge, ki zahteva veliko vztrajnosti, pravih ljudi na pravih položajih in seveda velike finančne vložke. Takoj naslednja misel tega organizatorja dogodkov pa je, »kako priti do tja«, zato je naš naslednji izziv povezan z mrežo letalskih povezav.


Katera so danes ključna pričakovanja organizatorjev dogodkov in kongresov do destinacije oziroma hotelske družbe? Kaj jim morate ponuditi, da izberejo prav vas?

Bled je s svojimi naravnimi lepotami že več stoletij prizorišče najrazličnejših dogodkov – od najvišjih protokolarnih, športnih, znanstvenih do tistih manj formalnega značaja in porok. Vendar samo z bogato naravno in kulturno dediščino ter z najvišjo hotelsko storitvijo ni mogoče konkurirati mednarodno uveljavljenim kongresnim destinacijam.

V Sava Hotelih Bled si zato s pripravo produktov in storitev po meri naročnika, profesionalnim in izkušenim kongresnim timom, aktivnim trženjem in ustvarjanjem zgodb v sodelovanju z lokalno skupnostjo nenehno prizadevamo, da razlogov, zakaj na Bled, ne zmanjka.

Vse prepoznavnejša so tudi naša prizadevanja na področju do okolja prijazne konferenčne ponudbe, ki jo oblikujemo pod blagovno znamko »Zeleni za jutri«. Organizatorji dogodkov nenehno iščejo inovativne načine, kako pritegniti ciljno skupino k udeležbi in hkrati ohraniti pozornost občinstva med trajanjem dogodka. Tradicionalni koncepti z veliko kontrole nad udeleženci in pomanjkanjem kreativnosti, tehnoloških rešitev in do okolja prijaznih praks, so v zatonu. V ospredje prihajajo revolucionarno zasnovani dogodki, ki udeležencem dajejo veliko svobode. Še več, ves čas jih nagovarjajo k interakciji s predavateljem in širjenju svojih vtisov po socialnih omrežjih.

Tudi sam izbor prizorišč sledi temu trendu – nekonvencionalne površine spodrivajo strogo konferenčne dvorane, seveda kjer profil dogodka to dopušča. Sama dvomim, da bodo virtualni dogodki kadarkoli spodrinili klasične formate, ker ne glede na trende, osebni stik s stiskom roke, bo vedno unikaten in nenadomestljiv.