Oktobra bodo vsi na cesti

RTH: v zadnje poslovno leto bodo vstopili s 23 zaposlenimi in brez dolgov; bo država po letu 2018 privolila v nadzor?

Objavljeno
08. december 2017 19.05
mpi_runik
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje – Leto 2018 bo za Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) zadnje zapiralno in hkrati eno najmočnejših programskih let, v katerem načrtujejo obrniti kar 16 milijonov evrov. Večino sredstev bo prispeval državni proračun, pet milijonov evrov pa bo treba zagotoviti iz drugih virov.

Direktor RTH Jani Žlak je glede na dosedanjo dinamiko dezinvestiranja oziroma prodajanja premoženja optimističen: »Na leto nam uspe prodati za milijon evrov opreme, torej leto 2018 ne bi smelo biti izjema.«

Dva milijona evrov prihodkov jim bo ostalo zaradi uspešnih pogajanj o prodaji hčerinskega Spektra, za katerega je Stanovanjski sklad RS odštel 6,8 milijona evrov, kar je dva več, kot so še dolgovali bankam; še milijon pa naj bi bilo prihrankov na rovaš cen, ki jih dosegajo na razpisih. Letos so na primer celo za petino nižje od projektantskih.

Koliko jih bo ostalo?

V RTH je zdaj še 23 zaposlenih, osmim pa teče odpovedni rok ali bolniški stalež; 12. oktobra 2018 bodo vsi zaposleni prejeli odpoved z 80-dnevnim odpovednim rokom. Ali bo kaj zaposlenih na RTH tudi še v 2019, je odvisno od uspešnosti pogovorov s Slovenskim državnim holdingom in vlado.

Po zaprtju RTH bo treba zaradi varnosti nadzirati odprte dele jam, namenjenih turizmu, in površje. Žlak poudarja, da je večina delovnih mest v RTH ta hip tehničnih in upravno-administrativnih, prav med njimi pa so strokovnjaki, usposobljeni, da v naslednjih petih do desetih letih bodisi v hčerinski družbi GRO bodisi v kakšni drugi obliki izvajajo monitoring in skrbijo za ohranjanje dediščine. Srednjeročni program RTH monitoringa sicer ni predvidel. »Zakaj, ne vem, predvidevam, da gre za napako,« pravi Žlak.

Če je letošnje poslovanje RTH še potekalo v treh sklopih (kadrovski, sanacijski in finančni), bodo prihodnje leto slednjega razbremenjeni, saj bodo predvidoma 29. decembra, ko se sprosti kupnina za stanovanjsko hčer Spekter, poplačali pretekle dolgove do bank. Teh je bilo skupaj z obrestmi za dobrih 15 milijonov evrov.

Površine so po večini sanirane, prihodnje leto pa se bodo po napovedih Žlaka lotili še sanacije degradiranih območij, ki jih srednjeročni program ne vsebuje: območja Brnice in Studenca v hrastniški občini. Šele ko bodo vse površine sanirane in lokalne skupnosti soglašale, da so jame uspešno zaprte, bo RTH dokončno ugasnil. Prej izbris iz registra ni mogoč.