Pestijo jih pomanjkanje kadrov in drage surovine

Kemijska industrija Kljub nekaterim težavam ostajajo ta podjetja eden temeljev slovenskega gospodarstva

Objavljeno
08. julij 2015 18.34
Cinkarna. V Celju 9.2.2015
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenska kemijska industrija ustvari dobrih pet milijard evrov prihodka in 300 milijonov evrov čistega dobička na leto, vendar se slabo stanje slovenskega gospodarstva v zadnjih letih kaže tudi v tej gospodarski panogi. V prihodnje bo treba upoštevati upadanje globalne konkurenčnosti celotne evropske kemijske industrije, na kar opozarja tudi svet evropske kemijske industrije.

Na poslovanje slovenskih kemijskih podjetij, ki združujejo izdelovalce kemikalij in kemičnih izdelkov, gumarje, predelovalce plastičnih mas in farmacevte, so zadnjih nekaj let močno vplivale cene surovin, ki temeljijo na cenah nafte in naftnih derivatov. V zadnjih dveh letih so se cene sicer nekoliko stabilizirale, čeprav v industriji opažajo, da se surovine, ne glede na nižje cene nafte, postopoma spet dražijo.

Kljub nekaterim negativnim trendom pa ostaja kemija ena temeljnih gospodarskih panog, saj zagotavlja osnovne materiale za celo vrsto drugih industrijskih panog. Gre za izrazito inovativno in napredno panogo z visoko dodano vrednostjo, ki v glavnem zaposluje visoko kvalificirano delovno silo.

Izvozno in ekološko naravnani

Slovenska kemijska industrija ustvari skoraj 80 odstotkov prihodkov s prodajo na tujih trgih, od katerih so med najpomembnejšimi Rusija, Belorusija, Ukrajina, Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Hrvaška. »Za večino slovenske kemijske industrije, če izvzamemo farmacevte, so zelo pomembni vzhodni trgi, predvsem nekdanje države Sovjetske zveze. Vsi se poskušamo tudi na zahodu, vendar v veliko manjšem obsegu. Izjema so skandinavske države, ki imajo zelo razvito lastno kemijsko industrijo,« je povedal direktor podjetja Helios TBLUS in predsednik združenja kemijske industrije pri GZS Marko Vresk.

Podjetja v panogi, ki so lani ustvarila največ čistega prihodka od prodaje v tujini, so Cinkarna Celje, Goodyear Dunlop Sava Tires, Helios TBLUS, Henkel, Johnson Controls, Julon, Krka, Lek, Savatech in Veyance Technologies Europe.

V Cinkarni Celje, kjer je 989 zaposlenih, so prihodki od prodaje lani znašali 161 milijonov evrov, od tega so 86 odstotkov ustvarili na tujih trgih.

»V tujini prodamo 93 odstotkov vsega, kar izdelamo, kar pomeni 82 odstotkov celotne ustvarjene vrednost,« je povedala Mariana Rebernik, direktorica podjetja za proizvodnjo kemikalij za galvansko obdelavo kovin in plastike Atotech, ki je del mednarodne korporacije Total. Gre za enega največjih naftnih podjetij, ki v celotni skupini zaposluje štiri tisoč ljudi. »Letos načrtujemo 39-odstotno povečanje prihodkov in povečanje števila zaposlenih za dobrih 15 odstotkov,« je povedala Rebernikova. Razvoj usmerjajo v zelene tehnologije, v razvoj novih metod dela v laboratoriju in v zdravo okolje za zaposlene. Letos bodo investirali predvsem v nakup opreme za laboratorij in razvoj novih proizvodnih tehnologij. Prizadevajo si tudi za zamenjavo do okolja manj prijaznih surovin z bolj ekološkimi.

Konsolidacija panoge

Največja v panogi, skupina Helios, ki zaposluje več kot 2500 ljudi, ne sodi le med deset najpomembnejših premaznikov na evropskem trgu, ampak je tudi največja integratorka na področju kemijske industrije pri nas. V skupini je več kot 40 različnih podjetij – že pred leti so priključili tudi Slovencem dobro znano Belinko, Color in Mavrico – ki s 30 prodajnimi predstavništvi in 50 partnerji oskrbuje več kot 15.000 kupcev po vsem svetu. Po velikosti se s Heliosom lahko merita še Jub in Atotech.

Največja podjetja, večina premaznikov, z izjemo Juba, so v lasti tujcev. V premazni industriji so najpomembnejši lastniki Nemci in Avstrijci, medtem ko na področju gumarske industrije prednjačijo Američani. V ameriškem koncernu Albaugh, ki je v začetku leta kupil tudi nekdanjo tovarno kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, napovedujejo, da bodo v petih letih ustvarili 133 milijonov evrov prometa na leto. Letni prihodki celotne korporacije presegajo milijardo evrov. Trenutno je v Albaughu TKI, kot se po novem imenuje podjetje v Račah, zaposlenih 82 ljudi, naslednje leto pa načrtujejo osem novih delovnih mest v proizvodnji.

Kadrovske težave

Pomembna težava, s katero se ubadajo podjetja v kemijski industriji, je pomanjkanje ustreznih kadrov, opozarja predsednica Združenja kemijske industrije Darja Boštjančič. »Primanjkuje predvsem kadrov s srednješolsko izobrazbo, zato smo se na zavodu za zaposlovanje na pobudo Leka odločili, da s specifičnimi kemijskimi znanji nadgradimo znanje gimnazijskih maturantov, ki iščejo zaposlitev. Mladi se zadnja leta premalo odločajo za vpise na kemijske smeri, zato smo končali trimesečni program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji. V program je bilo vključenih 34 brezposelnih gimnazijskih maturantov, ki so pridobili konkretna teoretična in praktična znanja na delovnih mestih, v laboratorijih in računalniških učilnicah,« je povedala direktorica zavoda za zaposlovanje Mavricija Batič.