Po lastniški konsolidaciji še organizacijska

Skoraj tri četrtine javnega potniškega cestnega prometa opravita dve veliki združbi avtobusnih prevoznikov.

Objavljeno
23. junij 2017 13.49
Aleš Stergar
Aleš Stergar

Ljubljana - Javni medkrajevni linijski avtobusni promet se v Sloveniji v zadnjih letih predvsem zaradi subvencioniranih prevozov dijakov in študentov po dolgoletnem hiranju spet povečuje. Če je bilo še na začetku tisočletja potnikov na leto okoli 60 milijonov, je bil lani ta številka po uradnih statističnih podatkih za polovico nižja in za devet odstotkov višja kot leta 2015, leta 2012 pa je bilo potnikov, na primer, 24,5 milijona.

Avtobusni prevozniki so integracijo javnega potniškega prometa uvedli kar s strahom, saj so se bali, da se jim bodo prihodki zmanjšali. Strah je bil odveč, prihodki so se povprečno povečali za šest milijonov evrov na leto, navaja Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo. Tudi prevozniki, ki so bili na meji preživetja, so prihodke povečali.

V skupini Arriva uvedbo integriranega javnega potniškega prometa podpirajo, saj se je z uvedbo enotne vozovnice ponudba za potnike izboljšala, uporaba javnega prevoza pa je postala preprostejša. Pri zagonu tako obsežnega projekta so bile začetne težave pričakovane, pomembno pa je, ugotavljajo v Arrivi, da se je projekt začel, se razvija in nadgrajuje ter da so se težave sistemsko odpravljale.

Na začetku lanskega leta je prišlo med slovenskimi avtobusnimi prevozniki do bolj ali manj končne lastniške konsolidacije, tako da sta bili ustanovljeni dve veliki skupini: Arriva v lasti nemških železnic DB s – po naši oceni – približno dvopetinskim tržnim deležem v javnem cestnem potniškem prometu in Avrigo – Izletnik v lasti domačega holdinga Adventura, s približno tretjinskim deležem. Lastniško samostojni večji prevozniki so še LPP, AP Murska Sobota, Integral Voznik in Brebus.

Lastniška konsolidacija

Skupina Arriva v Sloveniji je tako po poprejšnjih nakupih oziroma združitvah povezala nekdanje (zgodovinske) prevoznike od Certusa, ki je bil vmes Veolia, čez Gorjance in Slavnik, ki sta bila vmes I & I, do Sapa in Viatorja, ki sta bila po starejši reorganizaciji del Integrala, lani dokončno postala lastnica Alpetourja, ki je poleg zgodovinskih Transturista in Creine vključeval še Integral Jesenice in Integral Tržič ter končno tudi Kam Bus.

Za povečavo klikni na grafiko. Infografika: Delo

Adventura (Darka Klariča) pa je postopno – tudi v tekmi s Slovenskimi železnicami – postala lastnica Izletnika in prek njega Koraturja ter Avriga, nekdanjega Avtoprometa Gorica, ki je že pred tem združil zgodovinske prevoznike Integral Stojna, Integral Notranjska, Integral Primorska in Integral Zagorje.

Alpetour v Arrivi

V Skupini Arriva v Sloveniji navajajo, da je lastniška konsolidacija prinesla določene spremembe pri korporativnem upravljanju skupine Alpetour (iztisnitev manjšinskih delničarjev, umik delnic, pripojitev Integrala Tržič) ter konsolidacijo organizacije in vzpostavitev centra skupnih služb. Nadaljnja poslovna konsolidacija kot tudi morebitno nadaljnje združevanje družb skupine Arriva v Sloveniji bi zahtevalo ureditev vprašanja stoodstotnega lastništva v družbi Arriva Štajerska, kjer je skupina DB Arriva trenutno 75,9-odstotni delničar.

Po lanskih finančnih transakcijah bosta Avrigo in Izletnik do konca letošnjega leta dokončno povezana. Z junijem ju že povezuje novo skupno vodstvo, ustanovljena je (mobilna) divizija holdinga Adventura, ki bo skrbela za strategijo razvojne politike. Poleg integracije skupine v enotno družbo sta strateška cilja še digitalna preobrazba in internacionalizacija poslovanja. Potniki bodo spremembe občutili s poenotenjem storitev ter predvsem novih storitev, medtem ko je podoba avtobusov že zdaj poenotena: napisa Izletnik in Avrigo imata na avtobusih enako obliko.

V enotno družbo Avrigo - Izletnik še Promet Mesec

V postopku integracije se bo že omenjenim povezanim družbam pridružila še družba Promet Mesec. V Adventuri napovedujejo, da se razvoj skupine še ni končal; nadaljeval se bo z integracijo skupine v enotno družbo Avrigo – Izletnik in vzpostavitvijo treh regijskih centrov ter z online prodajo in prepoznavno znamko.

V voznem parku skupine je zdaj več kot petsto avtobusov s skupaj 20.000 sedeži. Lani so prepeljali več kot 25 milijonov kilometrov in več kot deset milijonov potnikov. Družbe v skupini Adventura Holding kot koncesionarji vozijo na več kot 500 linijah po Sloveniji, poleg tega pa tudi mestni potniški promet v petih slovenskih mestih, ne pa še v Izletnikovem Celju.