Podjetniki poglejte, kaj vam prinaša proračun

Več bo izplačil evropskih sredstev, saj so letos začeli črpati šele v drugi polovici leta, a bo manj za spobujanje tujih investicij.

Objavljeno
07. oktober 2016 18.14
iza-Adria mobil
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Za spodbude gospodarstvu bo prihodnje leto na voljo več evropskih sredstev kot letos. Denar bo, denimo, na voljo za zagonska podjetja, povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij ter inovativne raziskovalno-razvojne projekte. Po drugi strani se zmanjšujejo sredstva za spodbujanje tujih investicij.

Predlog proračuna za prihodnje leto ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) namenja 168,6 milijona evrov, kar je 41 milijonov evrov več od sprejetega proračuna 2017. V primerjavi z ocenjeno realizacijo letos se poraba MGRT povečuje za 30 milijonov evrov, a je 27 milijonov evrov manjša od lanske realizacije. Tako kot ostalim ministrstvom se tudi gospodarskemu povečuje poraba, ker se na resorje prerazporeja dobrih 200 milijonov evrov, ki so bili lani rezervirani pri službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Aleš Cantarutti, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, je dejal, da ogromno poudarka dajejo črpanju evropskih sredstev. Podjetja lahko na razpisih dobijo tako integralna sredstva iz slovenskega proračuna kot evropska. Letos bo MGRT razpisal 94 milijonov evropskih sredstev, izplačal pa jih bo deset milijonov evrov. Prihodnje leto bo izplačil nepovratnih evropskih sredstev več, in sicer 70 milijonov evrov, podobna številka pa je predvidena tudi v letu 2018.

Več za raziskave, razvoj in podjetništvo ...

Za podporo tehnološkim razvojnim projektom bo v proračunu predvidoma na voljo 23,6 milijona evrov. Od tega se bo 16,6 milijona evrov izplačalo na podlagi letošnjih razpisov. Na MGRT izpostavljajo še javni razpis RRI (raziskave, razvoj, inovacije) v verigah in mrežah vrednosti v skupni vrednosti 72 milijonov evrov, od tega bo predvidoma štiri milijone evrov izplačil prihodnje leto. Z razpisom nameravajo podpreti inovativne raziskovalno-razvojne projekte (konzorcijev) podjetij ter tako pospešiti komercializacijo raziskav in znanja na trgu. Razpis bo predvidoma objavljen prihodnjo jesen.

Za spodbude podjetjem je v predlogu proračuna za prihodnje leto namenjenih 28 milijonov evrov, kar je 14 milijonov evrov več od ocenjene realizacije letos. Za poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost bo predvidoma namenjenih 15,8 milijona evrov oziroma dobre štiri milijone evrov več od ocenjene realizacije za letos.

V predlogu proračuna 2017 je za povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjevelikih podjetij ter spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij namenjenih več sredstev iz evropskih strukturnih skladov kot lani. Razlog je tudi v tem, da so s črpanjem sredstev začeli šele v drugi polovici tega leta, zato so morali izplačila iz letošnjega leta prenesti v prihodnje leto, pojasnjujejo na MGRT.

Tako je prihodnje leto za podjetništvo namenjenih 10,6 milijona evrov, za regionalni razvoj in socialno podjetništvo 16,5 milijona evrov ter za lesarstvo 2,9 milijona evrov. Več o nekaterih razpisih v prihodnjem letu si lahko preberete v grafiki.

Infografika: Delo



... manj za tuje investicije

Za spodbujanje tujih investicij pa bo v proračunu na voljo manj denarja kot letos. Predlog proračuna namreč za ta namen predvideva 8,6 milijona evrov, kar je 40 odstotkov manj od predvidene realizacije za letos.

Državna sekretarka na MGRT Eva Štravs Podlogar je v četrtek na seji parlamentarnega odbora za gospodarstvo pojasnila, da so letos in lani namenili ker nekaj milijonov evrov tujim investitorjem, denimo Helli in Revozu, ki so do sredstev prišli v skladu z zakonom o pospeševanju investicij.

»V letih 2017 in 2018 pa ni konkretnih projektov iz tega posebnega postopka, zato sredstva niso predvidena,« je dodala. Aleš Cantarutti pa je za Delo pojasnil, da v primeru večjih tujih investicij pričakujejo dodatna sredstva.

Za razvoj turizma dodatna EU sredstva

Sredstva za turistično promocijo Slovenije so se v primerjavi z lani v letošnjem letu skoraj podvojila na 11,8 milijona evrov. Enaka višina je predvidena za promocijo turizma tudi v naslednjih dveh letih. Oblikovan bo nov portal, izvedene obsežne digitalne kampanje, nadgrajeno komuniciranje preko družbenih medijev in sistematično oblikovane vsebine, naštevajo na MGRT.

Poleg tega bo v prihodnjih dveh letih na voljo še okoli 5,5 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenjena bodo predvsem za razvoj inovativnih turističnih produktov in razvoj turističnih destinacij, pojasnjujejo na MGRT. Za razliko od prejšnje finančne perspektive pa sedanjem finančnem obdobju ni na razpolago evropskih sredstev za investicije.

Meh: Potreben zagon investicij

Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo prihodnje leto zbralo 686 milijonov evrov davka od dohodkov pravnih oseb, kar je 12 odstotkov več kot letos. Rast je tudi posledica povišanja davčne stopnje za dve odstotni točki na 19 odstotkov. Ta sestavni del mini davčne reforme so gospodarstveniki ostro kritizirali, državni svet pa je na to spremembo zakona dal veto.

»Če bo zakon v državnem zboru sprejet, bo državni proračun imel večje prilive, zato gospodarstvo pričakuje dodatno večjo razbremenitev,« je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh. Ta v predlogu proračuna za prihodnje leto pogreša večje črpanje evropskih sredstev, ki bi bilo potrebno za zagon investicij. Pozdravlja pa naravnanost proračuna na zdravje in s tem spodbujanje zdravja na delovnem mestu.

Vodja analitike na Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc pa je opozoril na višjo stopnjo davka na dodano vrednost (DDV), ki je bila pred tremi leti predstavljena kot začasni ukrep. »Prav višji davki preprečujejo, da bi domača potrošnja in gospodarstvo raslo še hitreje. Romunsko gospodarstvo se je namreč v prvi polovici leta okrepilo za šest odstotkov predvsem zaradi znižanja DDV, kot tudi administrativne razbremenitve na področjih, ki predstavljajo ozka grla. Takšno razmišljanje pogrešamo tudi pri slovenski vladi,« je dodal.