Podjetniške zvezde 2016: Inovativna, mednarodna in drzna

Anketa: Kakšna je podjetniška zvezda v času nove industrijske revolucije, digitalizacije ...? In zakaj je tem izzivom kos?

Objavljeno
09. december 2016 13.12
Posodobljeno
11. december 2016 11.00
Otvoritev nogometnega centra na Brdu pri Kranju 06.maja 2016 [nogomet,otvoritve,NZS,nogometni center,Brdo pri Kranju,Jože Colarič]
Silva Čeh
Silva Čeh

Marko Lukić, direktor Lumarja

»Podjetniška zvezda danes je fleksibilna, dinamična, inovativna in odprta, dojemljiva za novosti in spremembe, ki se izjemno hitro dogajajo okoli nas. Razmišljati mora zunaj ustaljenih praks in okvirov ter iskati svoje poslovne priložnosti v sodelovanju in povezovanju s partnerji iz različnih dejavnosti. V podjetju Lumar, kot družinskem podjetju, smo zaradi svoje vitke organiziranosti sposobni zelo hitro sprejemati odločitve ter novosti in ideje prenašati v prakso.

Razmišljanje in delovanje zunaj ustaljenih praks kažejo naše sodelovanje s svetovno priznanima univerzama, kot sta Princeton in Harvard, razvoj arhitekturno in tehnološko dodelanih hiš BlackLine z arhitekturnim birojem SoNo arhitekti ter naše zadnje sodelovanje s podjetjem BMW, s katerim smo začeli skupen projekt ozaveščanja o trajnostnem bivanju in mobilnosti.

Inovativno in v prihodnost usmerjeno razmišljanje, ob kakovostni izvedbi in dolgoročnih partnerstvih, nas danes uvršča na mesto vodilnega slovenskega proizvajalca nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov. S svojim inovativnim razmišljanjem, razvojem novih tehnologij in drugačnim, svežim pogledom na arhitekturo smo spremenili pogled na montažno gradnjo v Sloveniji. Uveljavili smo smernice in trende, ki so montažno gradnjo povzdignili na povsem drugo raven.«Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke

»Ko deluješ v konkurenčnem mednarodnem okolju, sploh ne gre več za to, ali hočeš oziroma zmoreš, enostavno moraš slediti spremembam in jih vključiti v svoj poslovni model. To je edini način, da si zagotoviš rast in razvoj.«
Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke

»Prava podjetniška zvezda, ki sije, je danes, enako kot v preteklosti, v več pogledih dolgoročno uspešno podjetje. Osnovne vrednote in cilji podjetniških uspehov se namreč niso veliko spremenili, so brezčasni, in zato tisti, ki jim sledijo, uspešno sprejemajo tudi današnje izzive. To so podjetja, ki z globalnim poslovanjem v neki panogi ustvarjajo trajnostne skupnosti vseh deležnikov, ki so nujni za uspeh in integrirano poslovanje. Odnos z zaposlenimi in lastniki je takšen, da omogoča ustrezno rast, razvoj in zadovoljstvo, enako pa je tudi razmerje do širše skupnosti oziroma kulturnega okolja, v katerem so podjetniške zvezde.

 

Digitalizacija oziroma robotizacija pri tem le uspešno tehnološko podpirata njihove osnovne vrednote in cilje ter omogočata hitrejšo rast in razvoj koncepta krožnega gospodarstva oziroma delitvene ekonomije, ki sta danes osnova trajnostnega poslovanja podjetij. Danes pa se pogosteje pojavljajo tudi kratkoročne zvezde, kjer omenjenih razmer in vrednot ni. Ta podjetja so bolj 'zvezde enodnevnice', ki so za nekatere deležnike kratkoročno uspešne, ko zasijejo, vendar so posledice njihovega ugašanja navadno veliko težje ali celo uničujoče. Da pa postanejo prave podjetniške zvezde, morajo narediti kvanten preskok v smeri omenjenih vrednot in ciljev ali se integrirati v obstoječe velike produkcijske sisteme. To pa uspe le redkim.«


Marjan Mačkošek, glavni direktor Štore Steela

»Podjetniška zvezda ima jasno vizijo, kaj želi v poslu doseči, pri čemer uporabi vse razpoložljive nove tehnologije. Na vprašanje, kako biti pri tem tudi uspešen, ni mogoč samo en odgovor. Ključno je, da zna v pravem trenutku najti prave rešitve za ovire, ki se pojavijo na poti do cilja.«


Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola

»Podjetniška zvezda digitalizacijo poslovanja razume kot priložnost. Zaveda se, da so inovacije ključne za napredek. V Petrolu se zavedamo, da digitalizacija hitro spreminja in lahko tudi zamaje obstoječe temelje poslovnega okolja, vpliva na kupce, poslovne modele, razvoj poslovanja, poslovne procese in konkurenco. Menimo, da je novostim treba dati priložnost, četudi morda ne vemo, kakšen bo njihov učinek. Vsekakor tak način dela že vključujemo v obstoječo kulturo Petrola.

Start-upov nikakor ne razumemo kot grožnjo, temveč kot priložnost. Poleg običajne, varne poti, po kateri pri digitaliziranju poslovanja stopamo že vrsto let, se danes na nekaterih področjih odločamo tudi za tvegane start-up načine razmišljanja in delovanja ... Zaposlene smo že leta 2008 začeli s projektom »Prima ideja« načrtno spodbujati h kreativnemu razmišljanju in delovanju v odprtem prostoru inoviranja.«

 

Jože Mermal, predsednik uprave BTC

»Živimo v času odprte družbe, novih poslovnih modelov, kot so delitvena ekonomija, krožno gospodarstvo, kjer se poslovanje dogaja na platformah in kjer postajajo podatki ključnega pomena. Podjetniška zvezda mora biti vzor in tisti člen, ki s svojim delovanjem omogoča sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov v smeri trajnostnega razvoja in delovanja za skupno dobro.

Vedno znova se mora vprašati, kaj lahko naredi dobrega za svoje poslovne partnerje in potrošnike, ter temu primerno prilagajati svoje poslovne modele; torej s poslovnim modelom spodbujati tudi vračanje družbi in omogočati, da je s svojimi povezavami in delovanjem vključujoča. Novodobna podjetja in podjetniške zvezde tako delujejo interdisciplinarno. Vedno manj je strogih ločnic med panogami. V BTC gradimo ekosistem skupnega delovanja podjetij ter povezovanja start-up sveta z enterprise svetom za razvoj inovativnih rešitev in spodbujanja inovacij. Podjetniška zvezda mora biti tudi inovativna in ambiciozna, mednarodno odprta in drzna.«

 

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja

»Če velja, da je končni porabnik kralj, je pravzaprav porabnik zvezda, vsi drugi, ki smo lahko bolj ali manj učinkoviti v tem, da ga razumemo in posledično na svojih področjih zmagujemo, pa smo lahko zvezdice v njegovem ozvezdju. Zmagovalec je že danes, še posebej pa bo tako v prihodnosti, tisti, ki bo končnega uporabnika razumel, ga zelo dobro poznal in razumel tudi vse globalne trende, ki se zelo pospešeno dogajajo v svetu, na primer povezljivost in digitalizacijo, ki sta v tem času zagotovo v središču pozornosti.«


Radovan Bolko, predsednik uprave koncerna Kolektor

»Podjetniška zvezda je tisto podjetje, ki mu uspe predvideti svetovne (mega)trende, jim slediti in pri tem poiskati ustrezno nišo, pri kateri si mora postaviti jasen cilj – biti najboljši. Eden takih megatrendov je digitalizacija, kjer koncern Kolektor vidi svojo poslovno priložnost. O njej se nismo šele začeli pogovarjati in iskati rešitev, ampak jo pod različnimi sinonimi v svoje procese uvajamo že dobrih 30 let. Zdaj pa poskušamo določiti področje oziroma nišo s potencialom za uspeh.«

 

Janez Škrabec, direktor Rika

»Podjetniška zvezda ve, da se vsak uspeh nekje konča, zato je treba vedno znova ustvarjati nove, kot je lepo povedala uspešna založnica in urednica Elisabeth Sgarbi, gostja letošnjega Slovenskega knjižnega sejma. In to je bistvo podjetniškega duha – vztrajnost, proaktivnost, fleksibilnost, odzivnost, okretnost in zares veliko truda. Podjetništvo je kot tisti vektor, ki ne spreminja smeri vetra, ampak zna nastaviti jadra tako, da zajame ves možni prepih in doseže želeno smer. Povedano resda bolj poetično, vendar nič manj po resničnih dogodkih.«

 

Andrej Božič, predsednik uprave Steklarne Hrastnik

»Zaradi hitrih procesov in sprememb na trgu obstoječi modeli ne zagotavljajo dovolj hitrih reakcij na te spremembe. Zato je poleg ambicije in vizije vodstva ključna podpora tima za obvladovanje modelov. Že sama digitalizacija proizvodnje na dnevni bazi omogoča dovolj informacij, na podlagi katerih je treba izvajati izboljšave za doseganje tržne konkurenčnosti. Hkrati pa je digitalizacija v klasični industriji, kot je naša, izziv in grožnja v smislu, ali nam jo bo uspelo dovolj hitro uvesti in posebej starejše zaposlene pripraviti na te tehnologije.

Uspešne time ustvarjamo s spoštovanjem zaposlenih in njihove različnosti ter z odkrito komunikacijo, razvijanjem dobrih odnosov in pridobivanjem zaupanja. Tako tudi ustvarjamo okolje, ki motivira zaposlene za doseganje ciljev podjetja. Podjetniške zvezde so kos izzivom, ker imajo vizijo, ambicijo in zavzete zaposlene ter motivirane time, ki ustvarjajo inovativne izdelke ali storitve z višjo dodano vrednostjo in z velikimi prodajnimi potenciali na globalnem trgu.«

 

Anton Černih, predsednik uprave Sija

»Podjetniška zvezda zna učinkovito upravljati tri dimenzije poslovanja: ustrezno široko razumevanje konteksta poslovanja, trendov ne samo v ožji regiji, temveč na globalni ravni. Drugič, zna zagotavljati fleksibilnost poslovnega modela, saj poslovni cikli postajajo vedno krajši. In to se bo z digitalizacijo samo še pospešilo. In tretjič, vlaganje v zaposlene in znanje, iskati in privlačiti najboljše potenciale in jih znati zadržati.«


Rok Barbič, direktor Stillesa

»Vse, kar navajate, zvezdo definira. Podjetja želijo ustvariti in ohranjati čim bolj konkurenčen položaj ter z inovacijami in digitalizacijo iščejo svoj čim boljši razvojni ritem. Dandanes v razmerah globalizacije še bolj izrazito po vseh deležnikih v svojih procesih, še posebej v svojem zunanjem okolju, da bi potem lahko s kvantitativno in tudi kvalitativno rastjo ustvarila položaj pred konkurenčnimi podjetji. In na koncu procesa uspeh ustvari nov cilj. Odločilna pri tem sta delo in vztrajnost, kar je enako v času prve in četrte industrijske revolucije. Kot pravi Chartier: »Vrhovni zakon izumiteljstva je, da človek postane izumitelj le z delom.«


Aleksander Zalaznik, predsednik uprave Danfossa Trata
»Podjetniške zvezde bodo vedno razumele, da je njihovo osnovno poslanstvo rast podjetja in profitabilnosti. Zato uspešen menedžer vedno znova najde način, kako bo izkoristil razvoj tehnologij tako, da bo omogočil čim hitrejše doseganje ciljev. Uporaba sodobnih tehnologij z namenom hitrejšega doseganja rasti in profitabilnosti pa predvsem zahteva prilagodljive, izobražene, visoko motivirane zaposlene, sposobnost sprejemanja hitrih odločitev in sprejemanje določenega finančnega tveganja.«

 

Tomaž Lanišek, glavni direktor Knaufa Insulation

»Podjetniška zvezda je lahko vsakdo, ki z neko rešitvijo uspešno prodre na trg. To pomeni, da ponudi izdelek ali storitev, ki najde svoje kupce ali je celo sposoben to povpraševanje ustvariti. Pogoj, da imam nekoga za podjetniško zvezdo, je, da vsebinsko ponuja izdelke ali storitve, ki dvigajo kakovost življenja, so trajnostni in nimajo negativnih vplivov na ljudi ali okolje. Seveda se pri tem vedno pojavi dilema, kaj je pozitivno. Tukaj pa smo že pri vprašanju vrednot, vzgoje in pristopa, saj napačni ljudje lahko vsako še tako dobro rešitev obrnejo sebi ali drugim v škodo.«


Goran Kodelja, direktor Lisce

»Ne glede na neverjeten tehnološki razvoj, ki smo mu priča v zadnjih nekaj desetletjih, ostajajo temeljni postulati poslovanja nespremenjeni: kupcem je nujno treba ves čas ponujati izdelke, ki jim prinašajo korist, izpolnjujejo njihova pričakovanja in povečujejo njihovo zadovoljstvo. Ponudbo jim je treba predstaviti na sodoben način in po konkurenčni ceni ter poskrbeti, da bodo ob nakupu deležni pozitivne storitvene izkušnje, ki se je bodo radi spominjali. In ko vse to izpolniš, nikakor ne škodi, če te na trgu v današnjih razmerah predimenzionirane ponudbe spremlja tudi malo sreče.«