Poslovanje Sava Turizma letos bolje kot lani

Ob polletju zabeležili 30,6 milijona evrov prihodkov.

Objavljeno
26. avgust 2016 19.13
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana - Sava Turizem je ob polletju beležila 30,6 milijona evrov prihodkov, s čimer je za tri odstotke presegla rezultate lanskega polletja in dosegla dobiček v višini 1,8 milijona evrov. Operativno poslovanje je bilo v primerjavi s preteklim letom kljub uvedenim koncesijam za uporabo termalnih vod boljše za 0,2 milijona evrov. Prav tako je bil EBITDA v višini 5,4 milijona evrov za štiri odstotke višji kot v enakem obdobju lanskega leta in je načrtovano vrednost presegel za 38 odstotkov.

V Savi pa je bil dosežen dobiček iz operativnega poslovanja v višini 0,2 milijona evrov. V družbah preostalih dejavnosti je bila dosežena izguba iz operativnega poslovanja v višini 0,1 milijona evrov.

Na ravni Poslovne skupine Sava je bila dosežena čista izguba v višini 5,7 milijona evrov, kar je v pretežni meri posledica vračunanih zamudnih obresti za prejeta posojila Save, so danes sporočili iz Save. S poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava se je nadzorni svet sicer seznanil v sredo.

Nadzorni svet je obravnaval tudi informacijo o postopku prisilne poravnave Save, ki bo po izglasovani prisilni poravnavi ponovno podjetje s pozitivnim kapitalom, z izvedbo predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja pa bodo vzpostavljeni pogoji za dobičkonosnost skupine.

Ob polletju Sava z izgubo

Sava d. d. je prvo polletje zaključila z izgubo v višini 6,3 milijona evrov, v katero so vključene vračunane zamudne obresti za prejeta posojila. Dobiček iz poslovanja je znašal 0,2 milijona evrov, finančni izid pa je bil negativen v višini 6,5 milijona evrov. Bilančna vsota Save je konec junija znašala 182,7 milijona evrov in je bila v primerjavi s tisto konec leta 2015 za 0,7 milijona evrov višja. Kapital družbe Sava je bil negativen v višini 70,1 milijona evrov.

Čisti prihodki od prodaje družb Poslovne skupine Sava, ki so bili v pretežni meri realizirani v družbah dejavnosti Turizem, so v prvem polletju znašali 30,6 milijona evrov in so bili za 3 odstotke višji kot v enakem obdobju preteklega leta, načrtovane vrednosti pa so presegli prav tako za 3 odstotke.

Dobiček iz operativnega poslovanja družb skupine Sava je v prvem polletju znašal 1,9 milijona evrov, kar je bilo za 1,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta. 

Investicijska vlaganja v Poslovni skupini Sava so v prvem polletju znašala 2,4 milijona evrov in so bila v celoti realizirana v dejavnosti Turizem. Vlaganja so bila usmerjena v izboljšanje energetske učinkovitosti ter prenovi namestitvenih kapacitet in pripadajoče infrastrukture.