S socialnim podjetništvom iz gospodarske krize

Tadej Slapnik: S socialnim podjetništvom lahko v naslednjih petih letih razvijemo okoli 70.000 novih delovnih mest.

Objavljeno
30. marec 2012 19.42
Jerneja Grmadnik, Delo.si
Jerneja Grmadnik, Delo.si

Finančna in gospodarska kriza je priložnost za nove podjetniške trende, ki bi lahko pripomogli k ustvarjanju delovnih mest in zagonu gospodarstva. Sem sodi socialno podjetništvo, ki dobiva tudi v Sloveniji svež in, tako je videti, tudi hiter zagon.

Pri socialnem podjetništvu gre lahko tudi za obujanje poslovnih modelov, ki so bili doslej v senci dobičkonosnih korporacij. Sem sodijo socialna podjetja, zadruge, fundacije, etične ali zadružne banke, vzajemne družbe in druge oblike organizacij. Če je pri klasičnem podjetništvu glavni namen ustvarjanje dobička, daje socialno podjetje prednost rasti družbenega kapitala in predstavlja odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, zaposlitvenih in lokalnih problemov, pri tem pa uporablja veščine podjetništva, med katere spadajo kakovost vodenja, inovativnost in konkurenčnost.

V Sloveniji socialno ekonomijo trenutno predstavljajo predvsem invalidska podjetja in nevladni sektor, v katerem je zaposlenih okoli 0,7 odstotkov delovno aktivne populacije oziroma slabih 6000 zaposlenih. Evropsko povprečje je okoli pet, v razvitih članicah celo deset odsotkov aktivne populacije. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, ocenjuje, da lahko v tem sektorju v naslednjih petih letih v Sloveniji razvijemo okoli 70.000 novih delovnih mest.

Če je do sedaj veljalo prepričanje, da v Sloveniji zaostajamo za Evropo tudi zato, ker nimamo urejene zakonodaje, od januarja tega izgovora ni več, saj je v veljavo stopil zakon o socialnem podjetništvu. Kdaj bo zares zaživel, je odvisno tudi od podpornega okolja in koliko se bodo v njegov razvoj pripravljene vključiti banke, potencialni investitorji in država s finančnimi podporami in javnimi razpisi. Socialna podjetja lahko pri nas zapolnijo tržne niše na področju ekoturizma, trajnostnega razvoja, kmetijstva in samopreskrbe.

Uspešne prakse socialnega podjetništva v svetu in pri nas, težave ki ga spremljajo in nekatere rešitve bomo predstavljali ves prihodnji teden na Delu in Delu.si.