Sava Turizem bo morala plačati Savin dolg

Pokojninska družba A ni privolila, v reprogramiram posojila in enako usodo kot druge banke upnice.

Objavljeno
28. junij 2016 00.26
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana – Sava Turizem bo, kot kaže, morala do konca septembra poplačati celotno šestmilijonsko posojilo, ki ga je njena materna družba – Sava – najela pri Pokojninski družbi A. Zadnja je namreč po naših informacijah zavrnila možnost reprograma tega posojila.

V Delu smo maja razkrili, da je Sava leta 2008 pri Pokojninski družbi A (PDA) najela šest milijonov posojila in ga zavarovala z Grand hotelom Toplice, Restavracijo Panorama in Hotelom Savico, ki so v lasti Save Turizma. Ker Sava posojila do konca leta 2015 ni vrnila, je Pokojninska družba A marca letos unovčila zavarovanja, Sava Turizem pa je, da bi rešila omenjena dva hotela, PDA že plačala 1,5 milijona evrov glavnice, preostalih 4,5 milijona evrov pa ji mora poravnati do 30. septembra.

Plačilo do konca septembra

Predsednica uprave Karmen Dietner odgovarja, da je 30. september pogodbeni rok plačila. To potrjuje naše informacije, da PDA ni pripravljena refinancirati tega dolga in tako deliti usode bank upnic, s katerimi ima Sava Turizem od leta 2013 podpisan dogovor o finančnem prestrukturiranju družbe. Takšna odločitev PDA je bila pričakovana, saj so nam že maja odgovorili, da niso navadeni upnik, temveč imajo zavarovano terjatev s hipoteko na omenjenih dveh hotelih in bodo v vsakem primeru poplačani v celoti, »če ne prostovoljno, pa s prisilno prodajo hotelov«.

V Savi Turizmu zapleta še vedno ne komentirajo. Po neuradnih informacijah se z eno od bank upnic dogovarjajo o najemu 4,5 milijonskega posojila za poplačilo preostanka Savinega dolga. A ker ima družba z bankami upnicami – to so Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Sparkasse, Heta, Hypo Alpe-Adria bank, Gorenjska banka in banka SKB, sklenjen dogovor o finančnem prestrukturiranju, bo za novo posojilo potrebovala soglasje omenjenih bank upnic. V DUTB odgovarjajo, da še ne morejo povedati, niti ali bodo to soglasje dali niti ali bodo pod vprašaj postavljali dogovor o finančnem prestrukturiranju družbe, ker da postopek še ni končan.

Sava Turizem ima plan B

Poročali smo že, da imajo v Savi Turizmu, če jim posojila ne bo uspelo dobiti, menda izdelan tudi plan B, to je prodajo enega od hotelov, česar pa si v podjetju ne želijo.

Pa lahko na ramena Save Turizma pade še kakšen dolg matere Save? Iz letnega poročila za leto 2014 je mogoče ugotoviti, da je družba Terme 3000, katere pravna naslednica je Sava Turizem, leta 2011 izdala garancijo za petmilijonsko posojilo, ki ga je Sava najela pri zdaj že likvidirani Adria Bank. A nevarnosti, da bi tudi to obremenilo turistično divizijo, menda ni, ker da Sava Turizem te garancije ni podaljšala.

V NS Save Turizma večinoma sedijo Savini kadri: nekdanji predsednik, nato svetovalec uprave Save Matej Narat, njegov naslednik Aleš Aberšek, ki je nato odšel v upravo Telekoma Slovenije, in pomočnik Savine uprave Milan Marinič.