Sava Turizem z novimi nadzorniki

To so Aleš Škoberne, Tina Pelcar Burgar in Klemen Boštjančič.

Objavljeno
21. marec 2017 17.16
bakal/terme 3000
M. F. K., STA
M. F. K., STA
Ljubljana - Skupščina družbe Sava Turizem, ki je več kot 99-odstotni lasti Save, je danes v nadzorni svet za triletni mandat imenovala Aleša Škoberneta, Tino Pelcar Burgar in Klemna Boštjančiča, kaže zapisnik skupščine, objavljen na spletni strani Ajpesa.

Novi člani nadzornega sveta so mandat začeli z današnjim dnem. Zamenjali so Mirana Kraševca, ki je bil imenovan konec avgusta leta 2013 in je odstopil v ponedeljek, Milana Mariniča, ki je bil imenovan decembra 2015 in je odstopno izjavo podal decembra 2016, in Aleša Aberška, ki je bil imenoval decembra 2015 in je odstopil v ponedeljek.

Ker je Marinič odstopil že pred tremi meseci, je Vseslovensko združenje malih delničarjev nadzornemu svetu predlagalo, naj preveri, ali so bili v času Mariničevega odstopa sprejeti morebiti neveljavni sklepi nadzornega sveta.

Škoberne, Pelcar Burgarjeva in Boštjančič so sicer člani upravnega odbora družbe Sava, ki je po potrjeni prisilni poravnavi sredi januarja prešla na enotirni sistem upravljanja. Boštjančič je postal predsednik upravnega odbora, v upravnem odboru pa je poleg Škoberneta in Pelcar Burgarjeve še Dejan Rajbar. Izvršni direktor družbe je Gregor Rovanšek.

Sava Turizem ustvari veliko večino vseh prihodkov skupine Sava. Upravlja 15 hotelov, šest apartmajskih kompleksov, pet kampov, šest termalnih kompleksov, štiri wellness centre in igrišče za golf. Lastništvo Save Turizma je bil tudi glavni razlog za vladno odločitev, da terjatve do Save od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupita Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad). S konverzijo terjatev v okviru prisilne poravnave sta SDH in Kad postala skupaj 45-odstotna lastnika Save, sledi sklad York, ki je pridobil 41,7-odstotni delež.