SDH in Kad v nov poskus prodaje Cetisa

Ponudbo za nakup je oddal tudi večinski lastnik MSIN.

Objavljeno
28. november 2017 17.34
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Ker država že več let nima vpliva na upravljanje Cetisa, ponovno prodaja svoj 15,3-odstotni delež v tej celjski družbi. Ponudbo za ta delež je oddal tudi večinski lastnik MSIN, ki je v posredni lasti Marka Moharja in Matjaža Satlerja.

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta sredi oktobra objavila poziv za zbiranje ponudb za nakup dobrih 15 odstotkov delnic Cetisa. V ta namen sta pri družbi KPMG poslovno svetovanje že naročila tudi novo cenitev omenjenega deleža.

Do prejšnjega tedna, ko se je iztekel rok za zbiranje ponudb, je ponudbo za nakup oddala tudi družba MSIN, ki ima v lasti dve tretjini Cetisa. To nam je potrdil tudi generalni direktor MSIN Marko Mohar. Zatrdil je, da je strategija MSIN povečevanje lastniških deležev v naložbah, ki jih aktivno upravljajo.

Prenizka cena

Prav zaradi večinskega vpliva MSIN je tudi težko pričakovati velik interes drugih morebitnih vlagateljev. SDH in Kad sta se po naših informacijah v preteklosti z Moharjem in Satlerjem že večkrat pogovarjala o morebitnem odkupu deleža, a se jim ni uspelo dogovoriti glede cene. Kot je mogoče izvedeti neuradno, ponudba MSIN v preteklosti ni dosegala cene iz cenitve, zato se državna lastnika nista mogla odločiti za prodajo pod to vrednostjo.

Z delnicami Cetisa na Ljubljanski borzi že nekaj časa skorajda ni prometa oziroma je ta zelo skromen. Zadnji zaključni tečaj znaša 51 evrov in po tej ceni bi bil državni delež vreden dobrih 1,5 milijona evrov. Knjigovodska vrednost delnice je konec lanskega leta znašala 142,9 evra za delnico.

Umika ne razkrivajo

Državna lastnika delež tokrat prodajata sama, do oktobra letos pa sta imela s Kovinoplastiko Lož, ki ima dobrih 9 odstotkov delnic Cetisa, sklenjeno pogodbo o skupni prodaji. Kovinoplastika Lož je bila do septembra lani v solasti MSIN, nato pa jo je prevzel finski sklad KJK6, ki je zdaj edini lastnik Kovinoplastike. Ali se namerava ta družba iz Cetisa umakniti tudi pod novim lastnikom, nismo izvedeli, saj je to, pravijo, poslovna skrivnost.

Cetis je širši javnosti znan predvsem kot izdelovalec potnih listov in drugih osebnih dokumentov, ukvarja pa se tudi s tiskanjem etiket in drugih tiskovin. V strategiji upravljanja državnih naložb je uvrščen med portfeljske naložbe, torej predvidene za prodajo. SDH in Kad si namreč že več let zaman prizadevata dobiti svojega predstavnika v nadzornem svetu. Po letošnji majski skupščini sta na primer vložila izpodbojno tožbo na izvolitev nadzornikov celjske družbe, ki sta jo nato po sklicu skupščine za prehod družbe na enotirni sistem upravljanja umaknila.

Manj prihodkov in dobička

Skupina Cetis je sicer v prvem polletju letos ustvarila 29,2 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 600.000 manj kot v istem obdobju lani. Nižji je bil tudi dobiček iz poslovanja, čisti dobiček pa je znašal 1,7 milijona evrov in je 17 odstotkov nižji kot lanski. Je pa družba v prvih petih mesecih izboljšala donosnost na kapital in znižala razmerje med obveznostmi in kapitalom. Cetis je konec junija zaposloval 297 ljudi, celotna skupina pa 570.

Celjska družba ni edina, kjer ima država zaradi majhnega deleža težavo z uveljavljanjem svojih upravljavskih pravic. Takšne so denimo še družbe Gospodarsko razstavišče, Elan Inventa, TKI Hrastnik, Inkos, Kompas MTS. Gre za družbe, ki so v strategiji uvrščene med portfeljske naložbe in so jih državni lastniki v preteklih obdobjih že poskušali prodati. A ker imajo te družbe pretežno večinske lastnike, je nabor kupcev omejen. SDH in Kadu je sicer lani uspelo prodati kar nekaj manjših naložb, saj se je zaradi splošnega gospodarskega okrevanja in lastniških konsolidacij zbudil tudi ta trg.