Skupina Laško v polletju s 5,5 milijona evrov dobička

Pomembno se je zmanjšala tudi zadolženost, k čemur je najbolj pripomogla prodaja Radenske.

Objavljeno
17. avgust 2015 18.20
lvi*pivovarna Laško
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Laško - Skupina Laško, v kateri so Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Jadranska pivovara Split, Vital Mestinje, Skupina Delo (Delo in Izberi) in Laško Grupa Zagreb, je v prvem polletju ustvarila 111,8 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje (lani 130,5), 13,5 milijona evrov konsolidiranega dobička iz poslovanja (lani 16,05) in 5,5 milijona evrov čistega dobička (lani 7,3). Družbe Skupine Laško so v tem obdobju pomembno znižale zadolženost. Najbolj je k znižanju zadolženosti pripomogla prodaja delnic Radenske češki Kofoli, je objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze Seonet.

Z nerevidiranimi polletnimi poslovnimi rezultati se je danes seznanil tudi nadzorni svet Pivovarne Laško. Ta je med drugim za eno leto imenoval Dušana Zorka za predsednika uprave Pivovarne Laško, in sicer za obdobje od 31. avgusta 2015 do 31. avgusta 2016, in na njegov predlog člane uprave za isto obdobje: Mirjam Hočevar za finance, Mateja Oseta za proizvodno-tehnično področje in Marjeto Zevnik za pravno, kadrovsko in splošno področje.

V polletnem poročilu je vodstvo Skupine Laško zapisalo, da je skupina poslovala dobro, saj so presegli prodajne količine, opredeljene v letnem planu, družbe iz skupine pa so utrjevale tržni položaj na najpomembnejših tujih trgih.