Skupina Sava Re presegla načrtovano premijo, načrti ambiciozni

Skupina Sava Re v 2016 zbrala 460 milijonov evrov premij, letos jih načrtuje za 494 milijonov evrov.

Objavljeno
13. februar 2017 18.34
Sava Re
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Skupina Sava Re je v letu 2016 (po predhodnih podatkih) zbrala približno 490 milijonov evrov kosmatih premij, kar je za 0,8 odstotka več kot v letu 2015 in za 0,4 odstotka več kot načrtovano,  so sporočili iz Save Re. Premijo premoženjskih zavarovanj v Sloveniji predstavlja premija Zavarovalnice Sava, ki je zbrala 256 milijonov evrov premoženjske premije, kar je za 2,4 odstotka več kot v letu 2015. Najbolj je porasla premija poslovnih zavarovanj, avtomobilskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj. Premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji (ki poleg premije Zavarovalnice Sava vključuje tudi premijo Moje naložbe) pa je znašala 80 milijonov evrov, kar je za 0,2 odstotka manj kot v letu 2015, in sicer zaradi povečanja števila dospelih polic v letu 2016.

Pozavarovanje rahlo padlo

Pozavarovanje je zbralo 93 milijonov evrov kosmatih premij, kar je 5,4 odstotka manj kot leto prej. Padec kosmatih premij izvira iz južnokorejskega trga in sicer zaradi prestrukturiranja nekaterih pozavarovalnih programov. Kot pravijo na Savi Re, pa ostaja Južna Koreja ostaja njihov pomemben trg. Sicer je imela Sava Re v letu 2016 glede na leto poprej na tujih trgih ugodne rasti, na azijskih trgih (brez omenjene Južne Koreje) 12-odstotno rast, na afriških trgih 29-odstotno rast ter na trgih Latinske Amerike v povprečju preko 13-odstotno rast.

Tudi pri zavarovanjih je bila na trgih zunaj Slovenije uspešna: pri premoženjskih zavarovanjih so imeli 4,8-odstotno rast in zbrali 55 milijonov evrov kosmate premije, pri življenjskih pa 10,9-odstotno rast in so zbrali 7 milijonov evrov premije. Brez upoštevanja premije s kosovskega trga, ki se je v letu 2016 še nekoliko znižala, je rast na tujih trgih znašala 8 odstotkov.

Uspešna združitev

Seveda je bil ključni cilj Skupine Sava Re v letu 2016 pravočasna združitev zavarovalnic s sedežem v državah Evropske unije. Tako je 2. novembrom 2016 zaživela združena Zavarovalnica Sava, ki deluje v Sloveniji in na Hrvaškem. 

.

Načrti za leto 2017

Za leto 2017 skupina načrtuje 494 milijonov kosmate premije, ki jo skupina načrtuje predvsem na trgih zunaj Slovenije (premoženje 4-odstotna rast, življenje 6-odstotna rast). Skupina Sava Re za leto 2017 načrtuje med 31 in 33 milijoni evrov čistega poslovnega izida ter preseganje 10-odstotne donosnosti lastniškega kapitala.

Skupina Sava Re tudi za leto  2017 te rezultate pričakuje, kljub temu, da se zavedajo, da "bodo zaradi nizkih obrestnih mer prihodki iz naložbenja še nadalje padali. Zahtevno je tudi okolje na mednarodnih pozavarovalnih trgih, kjer so cene pozavarovalnih kritij še vedno relativno nizke, kar vpliva na pričakovane zavarovalno-tehnične rezultate. Zaradi ukrepov za izboljšanje dobičkonosnosti združenega portfelja in doseganja sinergijskih učinkov pa se po drugi strani pričakuje izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov v Sloveniji. Kljub tem ukrepom na slovenskem delu portfelja načrtujemo zmerno rast. Ob nekoliko višji premijski rasti se načrtuje tudi izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov na portfeljih zunaj Slovenije."