Slovaški sklad postal večinski lastnik Palome

Eco-Investment je družbo dokapitaliziral z 18,2 milijona evri in napovedal tudi objavo prevzemne ponudbe.

Objavljeno
28. december 2016 12.51
Maja Grgič
Maja Grgič

Sladki Vrh – Eco-Investment je z 18,2 milijona evrov dokapitaliziral Palomo in tako postal 57,2-odstotni lastnik družbe. Hkrati je že objavil tudi prevzemno namero, da od preostalih delničarjev odkupi delnice po najmanj 4,01 evra za delnico. Prevzemno ponudbo namerava sprejeti tudi SDH in se tako umakniti iz sladkogorske družbe.

Če bodo prevzemno ponudbo sprejeli vsi drugi delničarji, bodo Slovaki za Palomo skupaj odšteli skoraj 32 milijonov evrov. Pri tem naj bi Slovenski državni holding (SDH) prejel 9,7 milijona evrov.

Dokapitalizacija bo zagotovila nadaljnje naložbe v proizvodne zmogljivosti, posodobitev procesov in delovnih pogojev s ciljem, da družba Paloma postane konkurenčni razvojni center za jugovzhodno Evropo, pojasnjujejo v družbi.

Na čelu Palome za zdaj ostaja Tadej Gosak, nadzorniki pa so na željo novega lastnika pred nekaj dnevi že imenovali tudi dva nova člana uprave – Subhi Broža in Vladimírja Kováča. Že januarja pa naj bi po naših informacijah zamenjali tudi dosedanje nadzornike družbe po vodstvom Boštjana Gorjupa, ki so že podali »bianco« odstopno izjavo.

Kompetenčni center

Češki Eco-Investment sodi pod okrilje slovaškega sklada Eco-Invest, ki so ga dosedanji delničarji Palome za dokapitalizatorja izbrali, potem ko je prek izpodbojnih tožb in zavlačevanja uspel doseči, da je od naložbe v Palomo odstopil poljski skald Abris Capital.

Predsednik Eco-Investment Milan Fil'o je po izpeljani dokapitalizaciji izjavil, da je njihov namen postati dolgoročni strateški partner in izgradnja močne mednarodne skupine v srednji in vzhodni Evropi, ki bo lahko enakovredno tekmovala z multinacionalkami, kot sta SCA in METSA tissue.

»Paloma bo postala kompetenčnii razvojni in proizvodni center v regiji jugo-vzhodne Evrope, SHP pa se bo osredotočal na trge Češke in Slovaške. Osredotočili se bomo na izgradnjo sinergij in nadaljnji razvoj na teh trgih. V prihodnjih letih nameravamo vlagati dodaten kapital v obrat proizvodnje in opremo ter na ta način posodobiti proizvodnjo v Palomi, da bo delovala s svojo polno zmogljivostjo,« je zagotovil Fil'o.

Nadaljevanje naložb

Tadej Gosak je zadovoljen, da so po dveh letih postopek dokapitalizacije uspešno zaključili. »Naredili smo že pomembne spremembe v prestrukturiranju poslovanja na vseh ravneh, Paloma je močna blagovna znamka na strateških trgih in ima trden poslovni model, ki je temelj za nadaljnji razvojni ciklus. Na osnovi pozitivnih poslovnih rezultatov in posojila Evropske banke za obnovo in razvoj smo že začeli z naložbami v proizvodne zmogljivosti v Sladkem Vrhu, s svežim kapitalom pa bomo okrepili izvajanje našega strateškega načrta,« je dejal.

Eco-Invest je slovaški industrijski in finančni holding s strateškimi naložbami v proizvodna podjetja, predvsem na področju celuloze in papirja, papirnatih robčkov, kuvert in embalaže. Druge investicije vključujejo segmente proizvodnje hrane, telekomunikacije in nepremičnin.

Papirniški konglomerat

Skupna prodaja portfelja podjetij Eco Investa znaša več kot 800 milijonov evrov in skupni kapital več kot 1,15 milijarde evrov. Ena najpomembnejših naložb sklada je 49-odstotni delež v vodilnem regionalnem proizvajalcu celuloze Mondi SCP, ki je v solastništvu z multinacionalko Mondi.

Poleg tega ima Eco-Invest v lasti skoraj sto odstotkov skupine SHP, proizvajalca higienskih papirjev, ki je sicer Palomin konkurent. Skupna proizvodnja vseh podjetij, ki sodijo v slovaški sklad, je lani dosegla več kot 550.000 ton celuloze in več kot 720.000 ton papirja. Za primerjavo: Paloma je v prvih devetih mesecih izdelala 51.300 ton papirja.

Slovaki so konec junija s sindikatom Palome in svetom delavcev z podpisali dogovor, da bodo vsaj tri leta obdržali sedanje število zaposlenih, da bodo proizvodnjo ohranil na obstoječih lokacijah in da bo spoštovali zaveze iz kolektivne pogodbe. Predsednica sindikata Paloma Pergam Nives Hrovat je povedala, da so novim lastnikom že poslali vabilo na pogovor. Od njih pričakujejo spoštovanje podpisanih zavez.

Uspešno poslovanje

Paloma sicer letos uspešno posluje, saj je v prvem devetmesečju povečala obseg proizvodnje in dobiček. Ta je pred obdavčitvijo znašal 1,9 milijona evrov. Tudi letošnje leto naj bi sklenili uspešno. V sladkogorski družbi napovedujejo, da bodo letos ustvarili več kot 30.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je več kot lani in jih uvršča v sredino papirne in papirnopredelovalne panoge.