Slovenski varuh konkurence odločil v prid Agrokorja

Prodaja Mercatorja: Koncentracija po mnenju agencije ne bo bistveno zmanjšala učinkovitosti konkurence na slovenskem trgu.

Objavljeno
29. november 2013 20.12
MERCATOR
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence je odločila, da je koncentracija podjetij Agrokor in Mercator skladna s pravili konkurence. Kot smo slišali na tiskovni konferenci, je bila odločitev sprejeta brez kakršnihkoli političnih ali lobističnih pritiskov in temelji na obsežni analizi učinkov in na številkah.

Kot je povedal direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Krašek, je senat odločbo izdal že prejšnji petek, jo nato vročil strankam v postopku, danes pa jo je predstavil javnosti.

Potem, ko je od Agrokorja prejela popolno vlogo z vso potrebno dokumentacijo, je agencija izvedla obsežno raziskavo trga. Vodja oddelka za koncentracije na agenciji, Dajana Muženič Abramovič, je povedala, da so s pomočjo vprašalnikov pridobili podatke konkurentov, proizvajalcev in dobaviteljev ter v koncentraciji udeleženih podjetij. Preverili so tržni položaj po segmentih, strukturo trga, ponudbo za dobavitelje in potrošnike, morebitne ovire, gibanje ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih, vpliv združitve na ravnanje tržnih subjektov, njihova pričakovanja, pogodbena razmerja, pomen blagovnih in trgovskih znamk ter številne druge značilnosti upoštevnih trgov.

Ker med trgi, na katerih nastopata Mercator in Agrokor, obstajajo vertikalne povezave, je agencija pozorno preverila vertikalne učinke. Konkretno: ali bi združitev privedla do izključevanja pri surovinah in pri strankah. Agencija je ugotovila, da združeno podjetje ne bo imelo zadostne tržne moči, da bi lahko brez škode zavračalo dobavo izdelkov konkurentom v maloprodaji, saj bi tako zmanjšalo lastno prodajo. Ni pa računati s tem, da bi se kupci preusmerili k njemu. In če bi, nasprotno, združeno podjetje nehalo kupovati izdelke obstoječih dobaviteljev, bi imeli ti še vedno možnost prodajati dovolj veliki mreži konkurenčnih trgovcev. Agencija meni, da mora podjetje, ki želi biti uspešno, pač upoštevati raznolike potrebe in zahteve potrošnikov, tudi tistih, ki so lojalni posameznim znamkam.

Horizontalno prekrivanje dejavnosti, ki sicer pomeni večjo nevarnost za izkrivljanje konkurence, je v primeru Mercatorja in Agrokorja (še) manj problematično, saj Agrokor v Sloveniji nima svoje maloprodaje. Do prekrivanja bi prišlo pri grosistični prodaji in nabavi izdelkov za vsakdanjo rabo. A, kot ugotavlja agencija, ki je preverila tržni položaj po posameznih blagovnih skupinah, tržni delež združenega podjetja skoraj nikjer ne bo presegal 25 odstotkov, kar je meja, pod katero ni nevarnosti za izkrivljanje konkurence. V segmentih, kjer je ta delež višji, pa ne bo spodbud za poslabšanje nabavnih pogojev, saj je konkurenca dovolj močna.

Agencija se je pred obravnavo primera prepričala, ali je pristojna za odločanje o zadevi in ugotovila, da koncentracija ne izpolnjuje meril za presojo na ravni EU.

Ne v Mercatorju, ne v Agrokorju odločbe varuha konkurence niso komentirali, Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, pa je povedal, da drugačne odločbe tudi realno ni bilo mogoče pričakovati, saj so enak vpliv na konkurenco pokazale tudi analize v Iliriki. Kar zadeva izvedbo posla, je Štemberger optimist. Pravi, da se gospodarske razmere zaostrujejo, slabša se položaj Mercatorja, kupna moč pada, večajo se socialne stiske, zato bo po njegovem prišlo do dogovora, ki bo zmanjšal bremena in koristil vsem. In ne glede na slabšanje rezultatov in padanje cene delnice Mercatorja je ta še vedno zanimiva tarča za Todorića, če želi na dolgi rok utrditi svoj položaj na Balkanu in nato izstopiti iz lastništva. Scenariji v primeru, če do prodaje ne pride, po mnenju sogovornika niso optimalni.

Hrvaška začela drugo fazo postopka

Koncentracijo Mercatorja in Agrokorja presojata tudi nadzornika trga na Hrvaškem in v Srbiji. Hrvaška agencija za varstvo konkurence (AZTN) je objavila, da je uvedla postopek presoje koncentracije na drugi stopnji, saj je ugotovila, da bi imela združitev Mercatorja in Agrokorjeve trgovske verige Konzum močan vpliv na celotni hrvaški trg.

K uvedbi postopka so varuhe konkurence navedli odgovori in stališča zainteresiranih javnosti, ki jih je pridobivala od 28. oktobra. Očitno tudi naknadno predlagane zaveze Agrokorja o redčenju trgovske mreže niso prepričale varuhov konkurence. AZTN je ocenila, da se bo maloprodaja združenih partnerjev prekrivala na celotnem hrvaškem trgu. Razen tega bo na trg verjetno vplivala tudi vertikalna integracija Agrokorja, kar bo v drugi fazi postopka treba še posebej preučiti.

Hrvaška agencija bo v postopku, za katerega ima na voljo dva meseca, opravila dodatne ekonomske in pravne analize koncentracije. Če bo navsezadnje izdala dovoljenje za združitev, ga bo vezala na izpolnitev določenih pogojev (zapiranje, prodaja prodaja na določenih lokacijah, sprememba njihove namembnosti itn.). Združena Mercator in Konzum bi v nasprotnem primeru v nekaterih okoljih – posebej kritičen je Zagreb z okolico – obvladovala več kot 40-, ponekod celo do 60-odstotni tržni delež. V takih regijah bi moral Agrokor odprodati vse prodajalne, ki bi jih pridobil s koncentracijo.

Srbski nadzorniki trga naj bi po nekaterih informacijah postopek zaključili v začetku decembra, a Andrej Krašek, ki se je pred dnevi sešel s srbskimi kolegi in z njimi sklenil memorandum o sodelovanju, dvomi, da bo odločba tedaj že nared.