Delodajalci od srede v "lov" na subvencije za zaposlovanje

Podpora znaša 5000 evrov za polni delovni čas – Prijave do 10. oktobra – Na voljo 2,5 milijona evrov

Objavljeno
18. avgust 2016 15.58
Marjana F. Kristan
Marjana F. Kristan
Ljubljana – Delodajalcem se ponuja nova možnost, s pomočjo katere bodo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlili 500 brezposelnih v starosti od 30 do 49 let iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5000 evrov za polni delovni čas, vloge zanje pa bo moč vložiti od 24. avgusta.

Delodajalci se lahko na razpis Zavoda RS za zaposlovanje prijavijo do porabe sredstev – skupaj je na voljo 2,5 milijona evrov – oziroma najkasneje do 10. oktobra. Kot pravijo na zavodu, je namen tega javnega povabila spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni skupini od 30 do 50 leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost. V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih bodo vključevali brezposelne po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot šest in manj kot 12 mesecev.

V enkratnem znesku

Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5000 evrov. Do sorazmerne višine subvencije pa so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na teden.

Delodajalcem se bo subvencija izplačala v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. Delodajalci morajo zaposlenim, katerih delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto, zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Vloge od srede dalje

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo od srede, 24. avgusta, od 10. ure dalje. Predložijo jih lahko osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Vloge lahko oddajo tudi elektronsko na zavodovem Portalu za delodajalce, kjer se je treba pred prvo uporabo tudi registrirati. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najkasneje do 10. oktobra do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delodajalci pa morajo pred oddajo ponudbe na zavodu za zaposlovanje objaviti prosto delovno mesto, na podlagi tega pa jim zavod napoti brezposelne iz ciljne skupine glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec zatem izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, po zaključenem postopku izbora pa se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Potem ko zavod z delodajalcem podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije, pa lahko ta z izbranim kandidatom sklene delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Brezposelni pa lahko glede možnosti vključitve v program povpraša tudi osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.