Telekomov ISDN-ADSL na upravno sodišče

Nadaljevanje sage o zlorabi, ki se je končala 5. septembra 2005.

Objavljeno
19. avgust 2015 17.41
Telekom Slovenije v Ljkubljani, 24. marca 2015
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana – Vrhovno sodišče je ugodilo Telekomu Slovenije in upravnemu sodišču zaradi zmotne uporabe materialnega prava vrnilo razsojanje v primeru domnevne Telekomove zlorabe prevladujočega položaja pri pogojevanju priključka ADSL s predhodnim zakupom ISDN v obdobju med 1. decembrom 2002 in 5. septembrom 2005.

Gre za pravzaprav "znamenit" primer, ki se po sodiščih in pri varuhu konkurence "svaljka" že skoraj celo desetletje. Prav zaradi dolžine postopka varuh konkurence niti ne more več naložiti Telekomu globe, lahko pa bi ga tožili posamezniki, ki so se ob "prisilnem" nakupu ISDN čutili oškodovane. Seveda v primeru, da tudi za to že ni prepozno.

V letošnji pomladi je namreč Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) pozvala Telekom Slovenije (TS) naj do odločitve vrhovnega sodišča o zahtevku Telekoma Slovenije, da razveljavi odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence o zlorabi "prevladujočega položaja na medoperatorskem trgun širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji", pri notarju deponira izjavo, da bo v primeru zavrnitve revizije vrnil potrošnikom vrnil 105,2 evra priključnine za ISDN.

Telekom je ZPS takrat odgovoril, da je prepričan, da je odločitev Upravnega sodišča RS pravno zmotna, zaradi česar so tudi vložili zahtevo za revizijo postopka pred vrhovnim sodiščem. Prav tako so ZPS pojasnili, da pravdni postopek ni zaključen, tako da niso mogli sklepati ne izvensodnih ne kakršnihkoli drugih dogovorov.