TPV podvojil dobiček pred davki

Na ravni skupine ob koncu leta pričakujejo petodstotno rast prihodkov in hkratno rast dobička.

Objavljeno
28. julij 2016 13.41
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Novo mesto − Skupina TPV, dobaviteljica avtomobilske industrije, ki zaposluje nekaj več kot 1100 ljudi, je v prvem polletju zabeležila 73 milijonov evrov prodaje oziroma tri milijone več od lanskega polletnega izida. Njen dobiček pred davki je znašal 2,6 milijona evrov, medtem ko je bil primerljivi lanski izid za pol manjši. Matična TPV ima tudi novo poslovodstvo.

V novomeški matični TPV so za STA ocenili, da bodo njihovi trgi ohranili stabilno rast in da bodo ob koncu leta presegli lanske poslovne izide. Sicer pa na ravni skupine ob koncu leta pričakujejo petodstotno rast prihodkov in hkratno rast dobička.

Matična TPV je tudi v začetku poletja spremenila svojo pravnoorganizacijsko obliko in se iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Poslovodstvo družbe sta prevzela Marko Gorjup kot direktor, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev, ter Ivan Erenda kot direktor, ki družbo zastopa skupaj z njim.

Nekdanji predsednik uprave TPV Vladimir Gregor Bahč kot prokurist družbe TPV Group ostaja v aktivni lastniški vlogi, so dodali.

V skupini TPV so za naložbe lani namenili 3,75 milijona evrov, letos pa načrtujejo za 5,2 milijona evrov naložb.

Rast na skoraj vseh glavnih trgih

Med svoje ključne trge uvrščajo Evropo, Severno Ameriko, Južno Afriko in Azijo. Razen južnoameriških in ruskega trga pa letos pričakujejo nadaljnjo rast vseh glavnih svetovnih trgov.

Kot svoje glavne kupce so navedli večje sistemske dobavitelje na segmentih podvozij, karoserij in sedežnih sklopov. Med temi so proizvajalci vozil BMW, Daimler, Renault-Nissan in Volkswagen ter vodilni sistemski dobavitelji, Brose, Faurecia, Johnson Controls in drugi.

Ob koncu preteklega leta so imeli v skupini zaposlenih 1130 ljudi in v matičnem podjetju 910. Sicer pa so v skupini lani novo zaposlili nekaj manj kot 50 sodelavcev, v matični družbi pa skoraj 40. Večjega števila novih zaposlitev letos ne načrtujejo.

TPV je na svetovnem trgu delujoče podjetje, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije. Skupino poleg novomeškega matičnega sestavljajo še hčerinska podjetja - TPV Avto, TPV Center, TPV Prikolice in TPV Šumadija.

V družbi skladno s svojo strategijo in vizijo povezovanja inovativnih rešitev krepijo svoj tržni položaj kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji na področju karoserij, so še sporočili iz novomeške TPV.