Uglednih multinacionalk se ne preverja ...

Bonitetna ocena je le del informacije, ki jo podjetja želijo imeti o potencialnih partnerjih.

Objavljeno
05. avgust 2016 19.03
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

Podjetje je močno toliko kot njegov najšibkejši člen. To potrjujejo številni podjetniki in zaposleni v večjih družbah, ki so, čeprav je posel tekel kot namazan, zaradi ene same napačne odločitve pri izbiri poslovnega partnerja pogoreli. Nekaj podjetij smo vprašali, kako pomembne so pri teh odločitvah bonitetne ocene potencialnih partnerjev.

»To je vedno prva informacija, ki jo pridobimo o potencialnem novem partnerju, vendar ni edini kazalnik, ki ga pri odločitvah upoštevamo,« je povedala Mojca Šimnic Šolinc, direktorica Tosame, ki slabi dve tretjini prodaje, to je 21 milijonov evrov, ustvari na več kot 40 tujih trgih.

Po njihovih izkušnjah namreč bonitetna ocena ni vedno najboljši pokazatelj dejanskega stanja – še posebno to velja za nova, mlada in zagonska podjetja –, zato se vedno dodatno zavarujejo. »Vse naše terjatve so zavarovane oziroma uporabljamo bančna jamstva,« je Šimnic Šolinčeva povedala, kako ravnajo v poslovanju z domačimi in večino evropskih podjetij.

Za sklepanje partnerstev zunaj stare celine pa je to pogosto premalo, ugotavljajo v Tosami, za katero so v zadnjih treh letih ti trgi vse pomembnejši.

»Bonitetne ocene za trge, kot so Kitajska in celotna Južna Amerika, pogosto sploh niso na voljo, izziv je tudi zavarovanje terjatev. V teh primerih se zato še vedno, ne glede na to, ali nam uspe pridobiti bonitetno oceno podjetja ali ne, dosledno poslužujemo bančne garancije in/ali avansnega plačila,« je pojasnila Mojca Šimnic Šolinc.

Zelo podobno so povedali v Ljubljanskih mlekarnah: »Preverjamo boniteto vsakega novega kupca, tako v Sloveniji kot v tujini, če z njim poslujemo brez predplačila ali bančnega jamstva. Za izvoz imamo v takem primeru posle tudi zavarovane, pri čemer boniteto kupca preverja tudi naša zavarovalnica.«

Po strokovni plati večino partnerjev poznajo že prej

V družbi Knauf Insulation večino potencialnih partnerjev spoznavajo že prej, predvsem na strokovnem področju. »Seveda spada v začetno fazo tudi finančno spoznavanje, kamor štejemo tudi preverjanje finančne kondicije. To je pomemben podatek pri naši odločitvi o prihodnjem sodelovanju z novim partnerjem,« je pojasnila Barbara Hafner. Pri tem sodelujejo z bonitetnimi agencijami, sogovornica pa je kot prednost posebej poudarila dnevno osveževanje dostopnih podatkov.

»Preverjamo podatke, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, finančni kazalniki. Zanimajo nas tudi plačilna disciplina poslovnega partnerja, morebitne tožbe, preverjamo podatke o blokiranem računu, kreditno oceno in znesek priporočljivega maksimalnega kredita, ki ga priporoča bonitetna agencija. Pomemben podatek je tudi višina zavarovanja, ki so ga agencije (na primer Coface) pripravljene odobriti za posameznega partnerja,« je ponazorila Hafnerjeva, na katere bonitetne podatke so posebno pozorni.

Iščejo le podatke za manjše odjemalce in dobavitelje

»Preden začnemo poslovati z novim partnerjem, nas zanima predvsem njegova trdnost in ažurnost plačevanja obveznosti. Tako preverjamo preteklo poslovanje, koliko časa podjetje obstaja, lastniško strukturo, lastništvo lastnikov v drugih podjetjih, zamude pri plačevanju obveznosti. Pri tem razlike med domačimi in tujimi partnerji ni,« je povedal Marjan Trobiš, direktor Boxmark Leathra, enega večjih izvoznih podjetij v Sloveniji, kjer so pred kratkim praznovali 25-letnico obstoja.

Poudaril pa je, da podatkov iz bonitetnih ocen ne preverjajo za vsa podjetja. »Pri nekaterih svetovno znanih partnerjih, kot so Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Mercedes, BMW, Lufthansa in podobni, to ni potrebno. In naši odjemalci so večinoma ugledne multinacionalke, kjer težav s plačili ni,« je zatrdil Trobiš.

Preverjajo pa dobavitelje in manjše odjemalce ter od odjemalcev s slabšimi bonitetami zahtevajo predplačila. Pridobitev bonitetne ocene za ta podjetja je zelo pomembna. Trobiš je poudaril, da tudi med posameznimi bonitetnimi agencijami nastajajo razlike.

»Medtem ko je za nekatere pomembno samo redno plačevanje obveznosti, se druge bolj posvečajo poslovanju podjetij, za tretje je poudarek spet drugje. Na splošno lahko trdimo, da so najkakovostnejše bonitetne ocene pripravljene na podlagi vseh naštetih podatkov. Le takšna ocena bo tudi dovolj natančen pokazatelj kakovosti podjetja in s tem uporabna v vsakdanjem poslovanju,« je dejal.

Preverjanje bonitet potencialnih poslovnih partnerjev je sicer stvar matičnega podjetja v Avstriji.

Zagonska podjetja se zelo opirajo na mrežo

Miha Lavtar
, direktor start-up podjetja Optiweb, kjer se ukvarjajo z izdelavo ter optimizacijo spletnih strani, izdelavo spletnih trgovin, spletnih aplikacij itn., je na vprašanje, kako zapleteno je bilo leta 2009, ko je bilo njegovo podjetje še nepopisan list papirja, dobiti posle, povedal, da je začel sodelovati z majhnimi podjetji in ni bilo nikakršnih težav. »Področje start-upov je dokaj majhno in po mojem mnenju zelo odprto, med seboj si veliko pomagamo, se povezujemo,« je pojasnil, kako si odpirajo vrata na trgu. Na začetku je zelo dobro, če te nekdo podpre, te priporoči.

Ko preverja potencialnega poslovnega partnerja, ga najprej zanimajo finančni podatki. Bonitetne ocene se mu ne zdijo zanemarljive, vendar, »če je večji projekt, včasih vzpostavimo stik z njihovimi partnerji in njih vprašamo, kako je sodelovati z njimi. Še prej seveda pregledamo njihovo spletno stran, preverimo, ali je kaj navedeno o zaposlenih, zgodovini in podobno. Pobrskamo tudi po googlu, da vidimo, ali o tem podjetju kaj piše na drugih portalih,« je naštel Lavtar in k možnostim za preverjanje dodal še portal LinkedIn.

»Tudi ta je zelo relevanten. Tam poskušaš najti osebo, ki je povezana ali bi lahko kaj povedala o podjetju.«