Umanotera se ne bo pritožila zaradi Magne Steyr

Magna Steyr je posredovala zavezo o postavitvi industrijskega tira znotraj obrata.

Objavljeno
27. avgust 2017 22.20
A. S. H., STA
A. S. H., STA
Ljubljana - Magna Steyr je posredovala pisno zavezo, da bodo še v prvi fazi zgradili tudi industrijski tir znotraj načrtovanega obrata v občini Hoče-Slivnica. Na ta način bo možen prevoz tovora po železnici, kar naj bi pripomoglo k zmanjšanju škodljivih izpustov iz prometa. Umanotera je že sporočila, da se ne bo pritožila na okoljevarstveno soglasje za Magno.

Po pojasnilih gospodarskega ministrstva je v zadnjih dneh potekalo intenzivno proučevanje možnih rešitev prenosa tovornega prometa v zvezi z delovanjem načrtovane lakirnice podjetja Magna Steyr na železnico.

Poleg nevladne organizacije Umanotera, ki je kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja opozarjala na velik vpliv cestnega tovornega prometa na kakovost zraka in podnebje, je kot ključno sodelovalo tudi ministrstvo za infrastrukturo.

»Rezultat konstruktivnega dialoga med vsemi deležniki je pisna zaveza Magne Steyr, da bo še v prvi fazi zgrajen tudi industrijski tir znotraj obrata,« so zapisali na gospodarskem ministrstvu.

Umanotera se ne bo pritožila

V nevladni okoljski organizaciji Umanotera so v odzivu na današnjo zavezo Magne, da bo tovorni promet v zvezi z delovanjem lakirnice prenesla na železnico, zapisali, da ta ustrezno naslavlja vpliv na kakovost zraka in podnebje. Umanotera se zato ne bo pritožila na okoljevarstveno soglasje.

»Umanotera je s podporo ministrstva za infrastrukturo proučila možne rešitve in rezultat tega je javna zaveza investitorja, da bo po izgradnji industrijskega tira promet v največji možni meri prenesel na železnico. Ta zaveza vodi k želenim ciljem zmanjšanja škodljivih vplivov lakirnice na zdravje ljudi in ohranjenost okolja,« so zapisali.

Sprejeta zaveza investitorja sicer po navedbah Umanotere ne odpravlja pomislekov v zvezi z načinom umeščanja investicije, ujemanjem lakirnice s trajnostnim razvojnim modelom, ki ga zasleduje naša država, izbire najprimernejše lokacije ter sprejemljivostjo uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč.

»Projekt je v slovenski družbi spodbujal škodljivo dilemo med ohranjenim okoljem in delovnimi mesti. Dilema ni, ali ohranjeno okolje ali razvoj. Potrebujemo razvoj, ki za svojo bistveno dimenzijo vzame prav ohranjanje okolja,« so še zapisali.

Sindikati in gospodarska zbornica podpirajo Magnino naložbo v Hočah

Agencija za okolje je 10. avgusta avstrijsko-kanadskemu avtomobilskemu velikanu Magni izdala okoljevarstveno soglasje za lakirnico v Hočah, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V Umanoteri, ki je eden od 12 stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za projekt Magne v Hočah, so še pred današnjo Magnino zavezo dejali, da se bodo na izdano okoljevarstveno soglasje »zelo verjetno« pritožili. Pritožbo so po pisanju Dela napovedali tudi v Slovenskem E-forumu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sicer že pred dnevi prejelo dopis predsednika uprave Magne Steyr Güntherja Apfalterja, v katerem je Magna sporočila, da skrbno spremljajo medijsko poročanje v Sloveniji glede načrtovane investicije v občini Hoče-Slivnica in načrtovane pritožbe nevladnih organizacij na izdano okoljevarstveno soglasje.

Kot je tedaj pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti, Magna Steyr in ministrstvo ponujata roko nevladnim organizacijam in drugim skupinam, ki imajo pomisleke glede Magnine investicije v Sloveniji. Pritožba na izdano okoljevarstveno soglasje Magni bi namreč pomenila konec projekta. Magna je namreč jasno dala vedeti, da bi jo verjetno vsakršna pritožba na okoljevarstveno soglasje prisilila v iskanje novih rešitev.