V Bohinju bo nastal lesnopredelovalni center

Lip Bled: letos večji prihodki, tudi dobiček nad pričakovanji Avstrijskih deset milijonov evrov za investicijo.

Objavljeno
13. avgust 2015 19.27
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Bled – Lesna industrija na Bledu in v Bohinju, sodeč po zadovoljstvu direktorja družbe Lip Bled Alojza Burje, z letošnjimi poslovnimi rezultati in ob hkratnem povečanju lastniškega deleža avstrijskega podjetja Hasslacher v družbi Lip Bohinj ter napovedi o desetmilijonskem vlaganju v Bohinju dobiva nov zagon.

V primerjavi z rezultati za prvo polovico lanskega leta so v podjetju Lip Bled ob 12 milijonov evrov vredni prodaji do junija letos ustvarili 14 odstotkov višje prihodke, v podjetju Lip Bohinj pa ob devet milijonov evrov vredni prodaji 15 odstotkov višje prihodke. Obseg prodaje je večji od načrtov, ki jih krepko presega tudi dobiček v obeh podjetjih, pravi predsednik uprave v družbi Lip Bled Alojz Burja, ki vodi tudi Lip Bohinj.

Industrijska konjuktura v zahodni Evropi je solidna, hkrati se redči konkurenca, ugotavlja Burja in dodaja, da se je Lip Bled pravi trenutek s trgov v državah nekdanje Jugoslavije preusmeril na zahodne trge. Izvoz povečujejo v Nemčijo, Avstrijo in Švico, kamor so precej usmerjeni, povečujejo tudi maloprodajo na slovenskem trgu. Burja boljšo prodajo pripisuje razvoju novih funkcijskih vrat (protipožarna, protizvočna, protidimna), z izdelki se uvrščajo v višji srednji cenovni razred in tekmujejo s tekmeci iz Nemčije in Avstrije. Letos bodo z več kot en milijon evrov vredno investicijo v nov CNC-stroj, linijo za brušenje in krtačenje ter podaljšanje proizvodne hale izboljšali svoje možnosti za povečanje deleža posamičnih naročil (za posebne izvedbe, zahtevne objekte).

Dodano vrednost na zaposlenega hočejo v nekaj letih dvigniti s sedanjih 30.000 evrov na 40.000 evrov, pravi Burja, ki ob avtomatizaciji proizvodnje povečevanja števila zaposlenih s sedanjih 254 ne načrtuje, nameravajo pa dvigniti izobrazbeno raven delavcev. Družbeniki podjetja Lip Bled, med katerimi je Alojz Burja največji, kar tretjinski lastnik, so pred kratkim zmanjšali svoj lastniški delež v družbi Lip Bohinj. Avstrijski družbenik Hasslacher Norica Timber je tretjinski lastniški delež v bohinjski družbi povečal na tričetrtinski in obljubil deset milijonov evrov vlaganj v Bohinju, kjer zdaj izdelujejo opažne plošče. »Na dveh frontah nismo mogli tekmovati in za Bohinj ni bilo dovolj denarja. Zdaj bo investiral avstrijski partner,« je zadovoljen Burja, ki dodaja: »To je prva faza nastajajočega lesnopredelovalnega centra, ki bo v Bohinju zagotovil kakovostno izrabo hlodovine in dolgoročno konkurenčnost.«

S tem si je družba z 228 zaposlenimi zagotovila razvoj, je dejal Alojz Burja. Do leta 2017 nameravajo podvojiti zmogljivost žage na okoli 140.000 kubičnih metrov hlodovine, načrtujejo tudi nove izdelke. S Petrolom so že podpisali pogodbo za ogrevanje Bohinjske Bistrice z lesno biomaso, ki bo ostala v proizvodnji, za prihodnje načrtujejo še soproizvodnjo električne energije.