Zavarovanje, ki olajša dostop do specialistov

Ponudba zavarovanj je pestra, skupno jim je tudi, da pokrivajo manj zahtevne posege.
Objavljeno
04. december 2017 11.00
Posodobljeno
04. december 2017 11.00

Ljubljana – Zdravstvene zavarovalnice poleg dopolnilnega zavarovanja ponujajo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. Ponudba je pestra. Eden skupnih imenovalcev teh zavarovanj je gotovo ta, da želijo z njimi zavarovancem skrajšati čakalne vrste pri zdravnikih, omogočiti kakovostne storitve in z njimi pokriti številne, navadno manj zahtevne posege.

Kakšna nadstandardna ali dodatna zdravstvena zavarovanja ponujajo naše štiri zavarovalnice, torej Vzajemna, Adriatic Slovenica (AS), Triglav, zdravstvena zavarovalnica, in od novembra letos tudi Zavarovalnica Sava?

 V Vzajemni, ki je naša specializirana zdravstvena zavarovalnica že od leta 1999, so poudarili naslednja: zdravstveno zavarovanje v tujini, zavarovanje za težje bolezni, zavarovanje za primer raka, zavarovanje za primer bolezni srca in ožilja, zavarovanje Zdravstvena polica, specializirano zobozdravstveno zavarovanje Dental in zavarovanje Pomoč na domu

V Adriaticu Slovenici, ki ima poleg Vzajemne že tudi več kot dvajsetletne izkušnje z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji, ponujajo zavarovanja Specialisti, Specialisti plus, Zdravil, Prehodno oskrbo zaradi nezgode ali bolezni, Težke bolezni in operacije, zavarovanje Ona/On AS Zdravje, Nezgodna zavarovanja. Tudi Triglav, zdravstvena zavarovalnica, ki je letos dopolnila 15 let, ponuja različna dodatna zavarovanja: zavarovanje Specialisti in Specialisti plus, zavarovanje Operacije, nato Zobje in Zobje plus. V Zavarovalnici Sava so dodatna zdravstvena zavarovanja lansirali pred mesecem dni in zdaj ponujajo dva paketa, Zdravje in Zdravje plus, ki se razlikujeta po obsegu kritih zdravstvenih storitev in višini zavarovalne vsote.   

Z zavarovanjem do kakovostnega zdravljenja

Seveda si je vsa ta zavarovanja posameznih zavarovalnic mogoče natančneje ogledati že na spletnih straneh, odvisne so od različnih kombinacij, vsekakor pa je vsem skupno tudi to, da bi z njimi svojim zavarovancem omogočili lažjo dostopnost do kakovostnega zdravljenja. 

Naj poudarimo nekatere. Zavarovanje za težje bolezni v zavarovalnici Vzajemna omogoča lažjo dostopnost do zdravljenja, z njim si zavarovanec v teh težkih časih zagotovi nujna finančna sredstva. To njihovo zavarovanje pokriva 25 različnih težjih bolezni in omogoča kakovostnejše terapije, operacije v tujini, dodatno nego na domu, nadomestitev izpada dohodka zaradi odsotnosti z dela in podobno.

Zavarovanje Specialisti v Adriaticu Slovenici krije hiter dostop do samoplačniškega pregleda pri specialistih ter nujne diagnostične postopke. Navajajo, da preglede zagotovijo v desetih dneh, potem ko se ve, da je v obveznem zavarovanju čakalna doba daljša od treh tednov.

Njihovo zavarovanje Specialisti krije pri zdravnikih specialistih različne stroške zdravstvenih storitev: od specialističnih pregledov v samoplačniških ambulantah (dermatologija, oftalmologija, urologija, ortopedija, interna medicina, fizikalna medicina, otorinolaringologija, nevrologija ...), diagnostičnih preiskav (na primer računalniške tomografije in magnetne resonance) in laboratorijskih preiskav, ambulantnih fizioterapevtskih storitev v vrednosti do 20-odstotne letne zavarovalne vsote, ambulantnih posegov v enodnevni obravnavi (medicinsko indicirana odstranitev izrastkov in bradavic, operacija trebušne kile, roženice, hemoroidov …).

Tudi v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, ponujajo med dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji tudi zavarovanje enakega imena, Specialisti, s katerim zavarovancem omogočajo, da pri težavah, ki nastanejo iz nove bolezni ali poškodbe, z njim hitro in enostavno dostopajo do zasebnih zdravstvenih ponudnikov v Sloveniji. Z njihovo pomočjo pridobijo informacije o razpoložljivih specialistih, na podlagi napotnice jim uredijo termin pri izbranem zdravniku, navadno že v enem tednu.

Triglav: »V primeru potreb za posege in fizioterapijo skladno z dodatnima kritjema v zavarovanju Specialisti plus omogočamo tudi koriščenje takih storitev v Sloveniji in tujini. Z zavarovanjem Operacije so v primeru, da opravijo katero od operacij s seznama zavarovalnice, upravičeni do izplačila določenega odstotka zavarovalnine.«

Zavarovalnica Sava ponuja dva zdravstvena paketa, Zdravje in Zdravje plus, ki so ju uvedli novembra letos. Zavarovanje vključuje asistenčno storitev in, glede na izbrani paket kritij, plačilo stroškov zdravstvenih storitev. Kot poudarjajo v Savi: »Najpomembnejše, kar smo poskušali doseči pri pripravi zavarovanja Zdravje, je hitrost, v kateri pridejo zavarovanci do specialistov – do deset dni – in asistenčna storitev, ki zavarovanca spremlja ves čas trajanja obravnave.« 

V teh storitvah zavarovancu omogočajo naročanje, specialistične ambulantne preglede od dermatologije, gastroenterologije, ginekologije (sekundarna raven), kardiologije, ortopedije, urologije in drugih, laboratorijske preiskave krvi in urina, EEG, EKG in tudi enostavne ambulantne posege, med katere spadajo biopsija, odstranitev manjšega kožnega izrastka, odstranitev tujka, punkcija.

Težji primeri

Pri Vzajemni ponujajo Zavarovanje za težje bolezni, za primer raka ter primer bolezni srca in ožilja. Pri vseh treh vrstah zavarovanja je premija odvisna od starosti zavarovanca in višine izbrane zavarovalne vsote, pri zavarovanju za težje bolezni pa dodatno še od trajanja zavarovanja.

Izbrati je mogoče zavarovalno vsoto v minimalni višini 10.000 evrov oziroma največ 100.000 evrov. Zavarovanje je mogoče skleniti že za 2,88 evra mesečne premije. K zavarovanju za težje bolezni je mogoče priključiti tudi paket dodatnih nezgodnih in zdravstvenih kritij, med katerimi izpostavljajo predvsem kritje preinvazivnih rakov, so odgovorili iz Vzajemne.

Adriatic Slovenica ima prav tako široko paleto možnih zavarovanj za težke bolezni in operacije kot tudi pomoč pri okrevanju po težki bolezni ali opravljeni operaciji. Na področju težkih boleznih pokrivajo 13 težkih bolezni od rakavih obolenj, kapi in infarktov, izbirati je mogoče med zavarovalnimi vsotami od 1000 evrov do 20.000 evrov.

Pri tem poudarjajo, da se, denimo, pri zavarovanju za težke bolezni ali operacije po izplačilu zavarovalnih vsot (ali del njih) zavarovanje ne prekine. Pri tem zavarovanju je mogoče računati tudi na izplačilo več težkih bolezni, če med dvema boleznima preteče dve leti, ali pa izplačilo več operacij do letne zavarovalne vsote. 

V Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, naštevajo, da njihovo zavarovanje Specialisti zagotavlja hiter dostop (po pogojih v treh tednih, v praksi pa v nekaj dneh) do pregleda pri specialistu, zahtevno diagnostiko (CT, ultrazvok, magnetna resonanca …) in zdravila, medtem ko zavarovanje Specialisti plus omogoča še dodatne enodnevne posege (operacijo krčnih žil, artroskopskopijo, operacijo kile …) ter ambulantno rehabilitacijo kot fizioterapijo, delovne in govorne terapije. Strankam je vedno na voljo asistenca prek zdravstvene točke, ki poišče ustreznega zdravnika, uredi vse termine in stranke vodi skozi celoten proces obravnave.

Zobje

Novost na trgu sta zavarovanji Zobje in Zobje plus, ki krijeta doplačila za nadstandardne zobozdravstvene storitve ter širok obseg samoplačniških storitev v zobozdravstvu na predhodno saniranih in zobeh. Zavarovalne vsote so odvisne od kritij, ki jih zavarovalec izbere, znašajo pa od 3000 evrov do 30.000 evrov na leto, pojasnjujejo v Triglavu, zdravstveni zavarovalnici. 

Premija za zavarovanje Zobje, ki krije stroške doplačila za nadstandardne zobozdravstvene materiale (bele plombe), zobnoprotetično rehabilitacijo v primeru nezgode ter izplačilo zavarovalnine v primeru diagnoze raka ustne votline, znaša 2,50 evra na mesec ob pogoju, da je zavarovanec sklenil tudi dodatno zavarovanje Specialisti oziroma Specialisti plus. Premija za zavarovanje Zobje je enotna. To pomeni, da se ne spreminja glede na starost.

Zobni paket ima tudi Vzajemna, ki ponuja Zavarovanje Dental, to vključuje kritje za raka ustne votline: izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v višini 5000 evrov in zobozdravstveni paket, ki krije letni pregled ustne votline, vključno z ortopanom in izdelavo načrta zdravljenja ter pravico do kritja stroškov zobozdravstvenih storitev v višini 150 evrov vsakih pet let.