Železničarji prijavili znižanje najvišjih plač

Del zaposlenih na SŽ je na inšpektorat za delo naslovil anonimno prijavo »kadrovskega cunamija«.

Objavljeno
16. januar 2013 21.00
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana – Del zaposlenih na Slovenskih železnicah je na glavni inšpektorat za delo in direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela naslovil anonimno prijavo suma nezakonite reorganizacije sistema SŽ. V pismu navajajo, da je samo del zaposlenih dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in nove pogodbe o zaposlitvi z deset do 40 odstotkov nižjo osnovno bruto plačo.

Avtorji anonimke menijo, da gre za »kadrovski cunami«, in to izključno med »režijskimi delavci«. Nihče ni zadovoljen, ko se dela reorganizacija, ko se zmanjšuje število zaposlenih, ko se niža plača, je že pred mesecem v pogovoru za Delo povedal generalni direktor SŽ Dušan Mes. Včeraj pa je znova poudaril, da v Skupini SŽ potekata reorganizacija in sanacija sistema. Odziva državnih organov pa na Delu še nismo dobili.

Prva faza postopne reorganizacije, katere del je tudi nova sistemizacija delovnih mest, se je začela 1. decembra z uveljavitvijo nove notranje organiziranosti. Najprej je bila spremenjena sistemizacija uveljavljena na najvišje ovrednotenih režijskih delovnih mestih, sledile bodo še spremembe sistemizacije na drugih režijskih in operativnih delovnih mestih.

Zastraševanje izobraženih?

Prav zaradi selektivnega nižanja plač samo v režiji se avtorji prijave sprašujejo, ali gre res le za poseg v maso plač ali ne gre tudi za prikrito zastraševanje izobraženega kadra? Pred enim mesecem je Dušan Mes povedal, da se bo z reorganizacijo število sistematiziranih delovnih mest s 449 skrčilo na 105, kar pomeni vitkejšo in učinkovitejšo organiziranost, a tudi manjše število zaposlenih. Hkrati se je z 216 na le 40 zmanjšalo število organizacijskih enot, posledica pa je močno zmanjšano število vodstvenih in vodilnih zaposlenih.

V prijavi so njeni avtorji zapisali, da se z združevanjem delovnih mest delo ni ukinilo in da se vsa dela še naprej opravljajo v enakem ali celo v povečanem obsegu. Dušan Mes je sicer pred mesecem poudaril, da plače ne bodo nižje, le manj zaposlenih bo na višjih količnikih in na individualnih pogodbah. V prvi fazi so se lotili predvsem zmanjševanja števila režijskih zaposlenih, v drugi pa je predvidena optimizacija tudi zunaj režije, ko se bo videlo stanje v proizvodno-delovnih procesih, kjer bodo tudi potrebne posodobitve.

Dušan Mes zdaj dodatno poudarja, da so SŽ v stoodstotni lasti Republike Slovenije in da je poslovodstvo odločno, da bo nadaljevalo reorganizacijo, izboljšalo uspešnost in preglednost poslovanja in z doseganjem dobrih poslovnih rezultatov lastniku prineslo pričakovan donos.

Pri vprašanju, ali ne gre za zapostavljanje samo dela zaposlenih, so se avtorji prijave še vprašali, kako je mogoče, da jih železniški sindikati niso zaščitili. Predsednik sveta delavcev v skupini in hkrati podpredsednik nadzornega sveta SŽ Silvo Berdajs take namige zavrača. Sindikati se borijo za svoje članstvo, pravi, dejstvo pa je, da so se plače v najvišjih plačnih razredih na SŽ zmanjšale, saj je bilo izvajalcev na teh delovnih mestih po njegovih besedah preveč. Dodaja pa, da so se hkrati z decembra podpisanim dogovorom nekoliko zvišale najnižje plače. Na SŽ so najslabše plačani delavci namreč minimalne plače dosegli z nadurami ter nedeljskim in nočnim delom. Zdaj pa dobijo minimalne plače za redno delo samo z dodatki za minulo delo in delovno dobo. Srednje plače pa se niso spremenile.

Za v pismu omenjenih deset do 40 odstotkov so se znižale izključno plače s količnikom 4,12, kar pomeni štirikratnik izhodiščne plače (370 evrov), torej nekaj nad 1500 evrov. Pred reorganizacijo je imelo količnik nad 4,12 več kot 500 zaposlenih, po njej pa nekaj nad 230. Za primerjavo, količnik strojevodij je 2,79, plača brez dodatkov pa torej nekaj čez tisoč evrov.

Lani se je število zaposlenih zmanjšalo za okrog petsto, konec tega leta bo po planu v Skupini SŽ manj kot 7700 zaposlenih, torej skoraj 600 manj kot pred enim mesecem. Nove pogodbe so dobili tudi posamezniki iz zaščitenih kategorij – invalidi in starejši. Tem so pogodbe naknadno popravili, tako da jim pripada enaka plača kot pred reorganizacijo.