Brezposelnih skoraj 125 tisoč, monopolisti pritiskajo na inflacijo

Slab makroekonomski začetek leta: nadaljujejo se slabi zaposlovalni trendi s konca lanskega leta.
Objavljeno
05. februar 2013 20.50
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo
Ljubljana – Danes je po delu povpraševalo že kar 124.961 iskalcev zaposlitve, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje. Letos se nadaljujejo slabi zaposlovalni trendi s konca lanskega leta, brezposelnost pa je večja tudi zaradi januarskih sezonskih učinkov.

»Pospešena rast števila brezposelnih se nadaljuje tudi v začetku leta 2013, kar je glede na gospodarske razmere tudi pričakovano. Poleg tega je povečanje števila registrirano brezposelnih običajen sezonski pojav na začetku leta, saj je januarja običajno velik priliv v brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za določen čas,« so na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) odgovorili na naše vprašanje, kako komentirajo zadnje alarmantne številke o iskalcih zaposlitve. Pojasnjujejo, da je »upadanje gospodarske aktivnosti v lanskem letu privedlo do nadaljnjega poslabšanja razmer na trgu dela. V povprečju enajstih mesecev 2012 je bilo število delovno aktivnih (brez kmetov) za 1,4 odstotka manjše kot v enakem obdobju 2011. Gibanje števila registriranih brezposelnih se je v prvi polovici leta 2012 gibalo nekoliko drugače, kar je bila predvsem posledica črtanja iz evidenc zaradi kršitev obveznosti in vključevanja v javna dela (aktivna vloga države). Zaradi teh ukrepov se število brezposelnih v prvi polovici leta ni zmanjševalo. V drugi polovici leta pa je število začelo naraščati, izraziteje pa se je povečalo proti koncu leta. Decembra je bila za 4,7 odstotka višje kot decembra 2011.«

Umar je sicer že pred mesecem dni posebej opozoril »na poslabšanje razmere na trgu dela konec leta 2012 in na pospešeno povečevanje števila registriranih brezposelnih oseb. Decembra 2012 je bilo registriranih brezposelnih 118.061 oseb, kar je bilo 4,3 odstotka več kot novembra in največje povečanje v zadnjih dveh letih.«

Na težave v gospodarstvu, ki povečujejo brezposelnost, je danes posebej opozorila tudi Banka Slovenije: »Aktivnost v izvozno usmerjenih dejavnostih, ki so v tretjem četrtletju še uspele ohranjati dokaj solidno raven aktivnosti, je novembra močno upadla, kar lahko ob zaostrenih razmerah v dejavnostih, vezanih na domači trg, negativno vpliva na obete za rast v prvi polovici letošnjega leta. Stopnja registrirane brezposelnosti že od oktobra presega 12 odstotkov. Razpoložljivost novih delovnih mest je izredno nizka. Zaradi težkih razmer v mednarodnem okolju in potrebnih strukturnih prilagoditev domačega gospodarstva izboljšanja gospodarskih razmer vsaj v prvem polletju [2013] ni moč pričakovati,« opozarjajo člani sveta Banke Slovenije.

Še več, slovenski centralni banki »posebno skrb zbujata naraščanje brezposelnosti in finančne težave vedno večjega števila podjetij, kar se odraža tudi v naraščanju obsega nedonosnih terjatev v bančnem sistemu. Zato morajo biti nadaljnji ukrepi ekonomske politike naravnani tako, da povzročajo čim manj kratkoročno negativnih učinkov na rast in zaposlenost, obenem pa prispevajo k dolgoročno vzdržni gospodarski rasti in preprečujejo socialno ogroženost šibkejših kategorij prebivalstva.«

BS o škodljivih dvigih cen

Kar zadeva inflacijo, Banka Slovenije opozarja, da bodo »dodatno povišanje inflacije v začetku letošnjega leta povzročili dvigi cen komunalnih storitev in električne energije. Precej nižja je bila lani osnovna inflacija, brez energentov, hrane, alkohola in tobaka, ki je v povprečju leta znašala 0,7 odstotka, in odraža močan upad domačega povpraševanja ter stroškov dela v večini dejavnosti.« V BS sicer ob tem pristavljajo, da »cenovna stabilnost za zdaj ni ogrožena, čeprav visoki prispevki nekaterih netržnih dejavnikov vzbujajo skrb, saj lahko poslabšajo konkurenčnost gospodarstva. Da se prepreči povečevanje vhodnih stroškov za podjetja in neželeni učinki na inflacijska pričakovanja, so nujni učinkovito upravljanje gospodarskih javnih služb ter stroškovna učinkovitost in cenovna politika v skladu z regulativnim pokrivanjem stroškov.« BS še ugotavlja, da se je inflacija v drugi polovici 2012 »prehodno poviševala, večinoma pod vplivom ukrepov za fiskalno konsolidacijo. V povprečju leta 2012 je dosegla 2,8 odstotka, kar je nekoliko več kot v območju evra, ob koncu leta pa je k 3,1-odstotni medletni inflaciji prispevek ukrepov gospodarske politike presegel 1,5 odstotne točke.«