Mladi s coachingom laže dosežejo poslovne cilje

Obstaja več vrst coachinga za mlade, nekateri programi brezplačni.

Objavljeno
16. avgust 2013 20.31
Napis agencije za zaposlovanje. V Ljubljani 27.5.2013.
Marjetka Nared, gospodarstvo
Marjetka Nared, gospodarstvo
Coaching je interaktivni proces oziroma strokovna pomoč, ki pomaga posameznikom, da z lastnim miselnim procesom in razvojem dosežejo želene rezultate. V tem smislu je lahko posebno koristen za mlade, ki v času gospodarske krize težko dobijo priložnost za zaposlitev in so tudi prvi, ki to priložnost izgubijo.

»Zato je še toliko bolj pomembno, da znajo izbirati ustrezne študijske poti, prepoznati karierne priložnosti in načrtovati karierno pot, ki so pogoste teme coachinga,« je prepričana Bernarda Potočnik, coach in izobraževalni trener poklicnih coachev v centru za treniranje mehkih veščin Glotta Nova.

Coaching pa ni primeren le za mlade, ki se znajdejo v zahtevnih življenjskih situacijah, pred ovirami na izobraževalni ali karierni poti, temveč tudi za mlade, ki hočejo prebuditi lastne potenciale, spoznati, kdo so in kdo hočejo biti, izstopiti iz množice in najti pot, da bi se lahko v polnosti uresničili kot uspešni in zadovoljni posamezniki, pojasnjuje sogovornica. V skladu s tem obstaja več vrst coachinga za mlade: osebnostni, izobraževalni in karierni.

Številni pozitivni rezultati

Med pozitivnimi rezultati coachinga Potočnikova tako poudarja boljše poznavanje samega sebe – svojih interesov, lastnosti, sposobnosti, vrednot –, s tem pa tudi boljše sprejemanje samega sebe. Proces posamezniku med drugim omogoča prepoznavanje interesov in želja ter spoznavanje, kako združevati osebno in poklicno življenje. Poleg tega mladi tako dobivajo podporo pri širjenju lastne socialne mreže, razvijajo kompetence ter ugotavljajo, katere znanje in vire potrebujejo za uresničitev zastavljenih ciljev. S coachingom izboljšujejo tudi samopodobo in krepijo samozavest, našteva sogovornica.

Coaching ni poceni

Mladi zaposleni in samozaposleni naj bi s coachingom laže dosegali svoje poslovne cilje in ohranjali visoko motivacijo za razvoj lastne karierne poti. Tisti, ki so ga izkusili, naj bi svoja podjetja vodili oboroženi z veščinami strateškega mišljenja in ciljne usmerjenosti, pri čemer naj bi se zavedali, kaj znajo in za kaj so sposobni, ter se lažje in hitreje prilagajali spremembam v poslovnem okolju. Raziskave so pokazale še, da coaching zmanjšuje čas izvajanja posameznih operacij, s čimer močno vpliva na izboljšanje posameznikove produktivnosti in uspešnosti čez čas. Vodje, ki imajo coacha, naj bi si znali postavljati tudi bolj specifične cilje.

Na vprašanje, kje je coaching v Sloveniji na voljo, Potočnikova odgovarja, da se z njim ukvarja več izobraževalnih in svetovalnih institucij. Te ponujajo individualne coachinge in delavnice s področja coachinga. Sicer pa coaching nikakor ni poceni, prizna Potočnikova in dodaja, da so cene odvisne od tega, komu ali kateri ciljni skupini je namenjen. Da bi omogočili dostopnejši karierni coaching, so v Glotta Novi pripravili poseben program skupinskega coachinga in usposabljanja Karierni klub, katerega cilj je posamezniku pomagati ugotoviti, katera znanja, veščine, kompetence, spretnosti in talente ima ter kako naj izdela osebni karierni načrt. V okviru Centra vseživljenjskega učenja LUR so razvili tudi posebej za mlade namenjene programe, kot so Osebni karierni načrt, Poklic, ki sem si ga sam ustvaril, Veščine vodenja kariere s pomočjo samocoachinga, Učinkovita komunikacija in Karierni e-portfolij. Te dejavnosti so, ker jih sofinancirata Evropski socialni sklad in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, brezplačne.

Pomembna izbira coacha

Pomembna je tudi izbira coacha. »Dober coach posamezniku zagotavlja podporo, varno okolje ter krepi njegove spretnosti, vire in ustvarjalno moč. Zna poslušati, opazovati in prilagoditi svoj pristop posameznikovim potrebam, zastavljati učinkovita vprašanja in dati posamezniku povratno informacijo. Poleg komunikacijskih veščin so pomembne še druge, kot so sprejemanje ciljev in želja stranke, usmerjenost v prihodnost, čuječnost, prožnost in ustvarjalnost pri iskanju rešitev, ki bodo za stranko najbolj učinkovite,« potrebne lastnosti opisuje coachinja. Coaching je odnos med coachem in stranko, zato je njegova moč odvisna prav od moči te njune povezave, dodaja.