Podjetja morajo v banko, te naj znižajo provizije

Ministrstvo za finance in OZS bosta preverjala učinke novih omejitev pri gotovinskih plačilih med podjetji na 50 evrov.

Objavljeno
15. januar 2012 17.57
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Odzivi podjetij na nove omejitve pri gotovinskih plačilih kažejo, da vsa niso dobro razumela, kaj jim nalaga prenovljeni pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku. Za pojasnila smo prosili Alenko Kovač Arh z ministrstva za finance.

Bralka nas prosi za mnenje o obvestilu, ki ga je izdalo računovodstvo v njenem podjetju. Obveščajo jo: »Zaradi novih navodil o plačilih z gotovino od 27. decembra 2011 naprej tudi naše podjetje ne izvaja povračil materialnih stroškov – na primer gostinskih storitev ali popravilo osebnega avtomobila – na osebne bančne račune zaposlenih, če znesek presega 50 evrov. Za vsa nakazila, ki presegajo vrednost 50 evrov, je namreč zdaj treba opraviti nakazilo iz računa družbe na račun pravne osebe oziroma fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Sprejemljivo je plačevanje s poslovno kartico.«

Ali obvestilo podjetja pravilno povzema zahteve, ki jih zdaj predpisuje pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku?

Navodilo podjetja je nepravilno. Iz pojasnila ni razvidno, za katere vrste stroškov gre. Če gre za povračilo stroškov delavcev v zvezi z delom, je podjetje dolžno te stroške delavcu nakazati na njegov transakcijski račun ne glede na višino stroška, saj povračilo ni med izjemami, ki jih določa prvi odstavek člena 23 a.

V obrtno-podjetniški zbornici hočejo vedeti, kako bodo delavcem vrnili stroške, višje od 50 evrov, češ da delavci na terenu pogosto dokupijo material.

Stroške bo delavec poravnal s kartico poslovnega subjekta. 

Plače ne bo več mogoče izplačevati v gotovini, ker je davčna uprava ugotavljala, kakor navajate, da delodajalci davčni upravi pogosto niso oddajali obrazcev REK, niti niso plačali obveznih dajatev iz plače. Toda zakaj se je ministrstvo odločilo znižati tudi dovoljeni gotovinski znesek prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in izdelkov domače obrti s 125 na 50 evrov? Na katerih ugotovitvah temelji to znižanje?

Znesek za nabavo kmetijskih in gozdnih pridelkov in izdelkov domače obrti se je izenačil z zneskom za druge vrste blaga in storitev oziroma druga plačila, ker ni nobenega razloga, da bi se omejitev razlikovala glede na vrsto blaga ali vrsto prejemnika plačila. Poudariti je treba, da spremembe pravilnika zadevajo plačila z gotovino po dobaviteljskih verigah, in ne končnega potrošnika. Neevidentirana gotovina se lahko pojavi znotraj katere koli dobaviteljske verige, torej tudi pri kupcu kmetijskih in gozdnih pridelkov ali izdelkov domače obrti. Še več, statistične analize za ocenjevanje sive ekonomije tudi kmetijsko dejavnost omenjajo med dejavnostmi, kjer je neevidentiranega gotovinskega poslovanja največ. Ker se tudi zavezanec, ki z gotovino posluje mimo računov in knjigovodsko ne evidentira dogodkov, prej ali slej znajde v dobaviteljski verigi v položaju prejemnika ali plačnika, ocenjujemo, da bo sprememba koristila tudi zajemu takšne gotovine. Plačniki so zainteresirani za razbijanje računov in plačevanju z gotovino, če je ta gotovina pri njih neevidentirana.

Obrtno-podjetniška zbornica je napovedala, da se bo zaradi nove omejitve pri gotovinskih plačilih predvidoma ta teden znova sestala s predstavniki vašega ministrstva. Je ministrstvo pripravljeno spremeniti pravilnik zaradi utemeljitev, ki jih navaja zbornica?

Ministrstvo za finance se je z obrtno-podjetniško zbornico dogovorilo, da bosta analizirala učinek sprememb pravilnika v enem mesecu in da si bosta vsak teden izmenjevala podatke in stališča.

V obrtno-podjetniški zbornici trdijo, da bodo zaradi omejitve gotovinskega plačila na največ 50 evrov njihovi člani izgubili pomembne popuste za gotovinska plačila.

Neomejeno gotovinsko plačilo še vedno lahko izvaja potrošnik, fizična oseba. Predvidevamo, da so bili popusti za gotovinska plačila za poslovne kupce posledica večjih bančnih stroškov negotovinskega poslovanja, ki jih ni hotel trpeti kupec oziroma ki jih ni hotel trpeti poslovni dobavitelj, ki sprejema plačilne kartice. Vendar tudi ugotavljamo, da so primerjane cene negotovinskih transakcij praviloma nižje kot cene pologov in dvigov gotovine pri banki ali v hranilnici. Popusti so bili so tudi posledica koristi, ki jih ima poslovni dobavitelj s prejemom morebitne neevidentirane gotovine oziroma od neevidentiranih prihodkov. Ministrstvo za finance je pozvalo bančni sektor, naj zniža provizije pri opravljanju plačilnega prometa.

Na zbornici trdijo tudi, da bodo imeli njihovi člani zaradi plačevanja s plačilnimi karticami oziroma prek transakcijskih računov občutne dodatne stroške zaradi bančnih provizij, kar po opozorilih podjetij ni zanemarljiv strošek.

Ministrstvo za finance je pozvalo bančni sektor, naj stroškovno razbremeni svoje poslovne komitente. Obenem pa izvajalci plačilnih storitev in drugi ponudniki plačilnih sistemov v Sloveniji in po svetu že ponujajo sorazmerno razvite in cenovno ugodne načine brezgotovinskega plačevanja oziroma plačevanja, v katerem je mogoče slediti denarnemu toku tako za poslovne subjekte kot za njihove potrošnike. Bančni stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti so davčno priznani odhodek, kar pomeni, da s tem znižuje davčno osnovo.

In kaj je mogoče odgovoriti na trditve, da bo zaradi nove omejitve pri gotovinskih plačilih okrnjena tudi prožnost podjetnikov, ko bodo morali nekaj na hitro kupiti, a zdaj ne bodo smeli vzeti gotovine iz žepa, ampak bodo morali izdati predračun, opraviti bančno nakazilo, šele potem bodo dobili blago?

Poslovni subjekti lahko za hitro plačilo nad zneskom 50 evrov uporabljajo tudi bančne plačilne kartice, predplačniške kartice dobaviteljev in druge oblike brezgotovinskega plačevanja oziroma plačevanja, v katerem je mogoče slediti denarnemu toku pri prejemniku plačila ali pri plačniku. Predračun je zgolj dokument, ki ga izmenjata dobavitelj in kupec za pričakovan obseg in ceno nakupa. Kot tak je pomemben za blagovno in likvidnostno načrtovanje kupca in ga ta ni dolžan predložiti banki.

Zbornica je od vas zahtevala pojasnilo, kako bo podjetje zaposlenim, ki zanje delajo na terenu, vrnilo stroške, večje kot 50 evrov, če bodo sproti dokupili material?

Stroške bo delavec poravnal s kartico poslovnega subjekta.

So se spremenili tudi pogoji, kdaj je mogoče za blago in storitve plačevati z gotovino?

Pogoji plačevanja z gotovino plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve se niso spremenili, spremenila se je samo višina zneska.