V Sloveniji je velika večina ljudi zadovoljna s svojim stanovanjem

V Sloveniji je s stanovanjem zadovoljnih več kot 95 odstotkov ljudi, čeprav jih v premajhnih stanovanjih živi približno 16 odstotkov.

Objavljeno
29. september 2015 13.08
SLOVENIJA,LJUBLJANA,4.1.2013, STANOVANJA V LJUBLJANI. FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
E. R., gospodarstvo
E. R., gospodarstvo
Ljubljana − Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1986 določila prvi ponedeljek v oktobru za svetovni dan bivalnega okolja. 

Osnova za bivanje so stanovanja. V nekaterih državah so ljudje v povprečju bolj zadovoljni s stanovanjem, v katerem živijo, v nekaterih pa manj. Vsekakor moramo pri teh podatkih upoštevati tudi to, da subjektivna ocena stopnje zadovoljstva s stanovanjem ne pove vsega, saj gre za ocenjevanje po subjektivnih merilih: nekateri so v enakih stanovanjskih razmerah zadovoljni, drugi ne, za nekatere je odločilen le en element, drugi ocenjujejo te razmere po več elementih. Ti elementi so: lokacija, velikost stanovanja, oddaljenost od delovnega mesta, onesnaženost okolja, težave s hrupom, problemi z vandalizmom in kriminalom.

S svojimi stanovanji so najbolj zadovoljni Norvežani

Po teh merilih je delež oseb, ki so bile zadovoljne in zelo zadovoljne s stanovanjem, največji na Norveškem in Nizozemskem; v letu 2012 je bilo v prvi zadovoljnih s stanovanjem 97,3 odstotka oseb, v drugi 96,4 odstotka oseb. V Sloveniji je bilo v letu 2012 takih 95,3 odstotka, kar je več od povprečja v EU-27 (89,4 odstotka).

Delež tistih, ki so bili nezadovoljni in zelo nezadovoljni s stanovanjem, je bil največji na Danskem (26,3 odstotka) in v Bolgariji (20,1 odstotka).

Težave v okolici stanovanja

Velika večina gospodinjstev nima težav z onesnaženim okoljem, hrupom, vandalizmom in kriminalom. V letu 2013 je bilo v Sloveniji 72,3 odstotka gospodinjstev, ki niso navedla niti ene izmed teh težav; gospodinjstev, ki so se spopadala z vsemi prej omenjenimi težavami, je bilo 1,5 odstotka. Delež oseb, ki so ocenile, da imajo v okolici, kjer živijo, onesnaženo okolje, je bil v EU-28 največji na Malti (40,3 odstotka), najmanjši pa na Irskem (4,6 odstotka).

Težave s hrupom je v EU-28 imelo najmanj oseb na Irskem (9,4 odstotka), zunaj EU-28 pa so jih imeli še manj v Makedoniji (7,7 odstotka); največ oseb je o teh težavah potožilo v Romuniji (26,5 odstotka) in na Cipru (26,2 odstotka). Delež oseb, ki so se spopadale s kriminalom in vandalizmom, je bil največji v Bolgariji (25,8 odstotka), najmanjši pa na Hrvaškem (2,9 odstotka).

Premajhno stanovanje

Ljudje potrebujemo za dostojno bivanje tudi dovolj prostora. Eno od meril je dovolj sob v stanovanju glede na število članov gospodinjstva. Če ima stanovanje po teh merilih premalo sob, govorimo o »prenaseljenosti stanovanja«; kazalnik, ki pove, kolikšen je delež oseb, ki živijo v prenaseljenih stanovanjih, pa je »stopnja prenaseljenosti stanovanj«. V letu 2013 je bil v EU-28 ta delež najmanjši v Belgiji in na Cipru, največji pa v Romuniji. Zunaj EU-28 pa je bil še večji v Srbiji. V Sloveniji je bil ta delež nekoliko manjši.