Deset milijonov evrov za projekte proizvodnje elektrike iz OVE

Do 15. septembra se lahko prijavi projekte za nove ali obnovljene proizvodne naprave iz OVE in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom.
Fotografija: Rok za prijavo projektov za vstop v podporno shemo se izteče 15. septembra. FOTO: Blažž Samec/Delo
Odpri galerijo
Rok za prijavo projektov za vstop v podporno shemo se izteče 15. septembra. FOTO: Blažž Samec/Delo

Agencija za energijo je objavila nov javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Rok za prijavo projektov se izteče 15. septembra. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 10 milijonov evrov, ki se bodo namenila investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz izbranih projektov.

Gre že za deveti tovrstni javni poziv. Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora ponuditi ceno elektrike, proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE. Obenem mora navesti načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh. Ponujena cena elektrike pa ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi, ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave.

image_alt
Slovenski elektroenergetski sistem je zelo trajnostno naravnan


Za projekte, katerih izvedba je pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je treba pri prijavi predložiti gradbeno dovoljenje. Promotorji morajo za izbrane projekte v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini dveh odstotkov investicijske vrednosti projekta.

Izbor projektov se izvede z dvokrožnim konkurenčnim postopkom, pri čemer se v prvi krog izbora uvrstijo projekti za nove proizvodne naprave OVE in SPTE, in sicer v skupino 1 proizvodne naprave OVE z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo energijo vode, vetra in sonca ter bioplina iz odpadkov, čistilnih naprav in odlagališč do vključno 10 MW nazivne moči oziroma do vključno 50 MW nazivne moči za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije. V skupino 2 pa se uvrstijo proizvodne naprave OVE in SPTE, katerih obratovanje temelji na nakupu ali proizvodnji goriv, surovin za proizvodnjo bioplina ali rabi geotermalne energije do vključno 10 MW nazivne moči oziroma do vključno 20 MW nazivne moči za proizvodne naprave SPTE.

V drugi krog izbora projektov se uvrstijo projekti za obnovljene proizvodne naprave OVE in SPTE, proizvodne naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore in zaradi nizkih cen elektrike ne morejo pokrivati obratovalnih stroškov ter proizvodne naprave OVE in SPTE, ki so bile neuspešne v prvem krogu.

Preberite še:

Komentarji: