Kako do uspešne izvedbe zahtevnih investicijskih projektov

Pri javnih naročilih je nujna spretna uporaba postopkov za njihovo izvedbo glede na togost zakonodaje.
Fotografija: Ker je elektroenergetika, predvsem na ravni prenosa, specifično področje, je večina javnih naročil izvedenih na mednarodni ravni.
FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Ker je elektroenergetika, predvsem na ravni prenosa, specifično področje, je večina javnih naročil izvedenih na mednarodni ravni. FOTO: Blaž Samec/Delo

Elektroenergetika je specifično področje, zato nas je zanimalo, kako poteka izvedba javnih naročil v družbi Eles, katere temeljna dejavnost je varno in zanesljivo obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Kot vršilec gospodarske javne službe sistemskega operaterja ima v lasti celoten prenosni sistem Slovenije. Prenosno omrežje elektrike predstavlja energetsko infrastrukturo za preskrbo z elektriko, ki mora biti načrtovana in grajena tako, da ustreza zadnjemu stanju tehnike in je ekonomsko učinkovita. Vzdrževana pa mora biti tako, da zagotavlja optimalno tehnično delovanje in da je ekonomsko učinkovita.

Iz tega izhaja obveznost Elesa, da ves čas budno spremlja in nadzoruje tako stanje svojega omrežja kot tudi raven znanja in tehnike; in iz tega izhajajočih standardov v svetu na dve leti obnavlja svoj razvojni načrt ter skladno s tem nenehno načrtuje in izvaja ustrezne investicije v prenosni sistem. »Ker prenosno omrežje elektrike sestavljajo predvsem visoko tehnološki inženirski objekti in nevarne naprave, pa gre za obsežne in zapletene investicije, kar pomeni tudi veliko obsežnih in zapletenih javnih naročil. Elektroenergetika je zlasti na ravni prenosa specifično področje, zato je v veliko primerih na strani ponudbe manjši trg oziroma ga je treba velikokrat iskati zunaj meja države. Večina javnih naročil je tako izvedenih na mednarodni ravni,« pojasnjujejo v družbi Eles.

image_alt
Letos občutno več zahtevkov za revizijo javnih naročil

 

Nujno ustrezno ravnanje


Ker so predpisi s področja javnega naročanja velikokrat precej togi, četudi za infrastrukturno področje ponujajo precej fleksibilnejše rešitve kot za splošno področje, potrebuje naročnik veliko spretnosti in iznajdljivosti, da že pri sami izbiri postopka, kakršne mu pač dovoljujejo predpisi, ustrezno ravna. »S tem si namreč že vnaprej lahko zapre ali odpre različne možnosti. Izbira postopka pomembno vpliva na to, koliko bo naročnik lahko že vnaprej predpisal celotne zahteve v zvezi s svojim naročilom, koliko si bo pustil odprtih možnosti, da na samo oblikovanje zahtev vplivajo ponudniki oziroma jih na njihov predlog naročnik sam ustrezno spreminja in prilagaja, koliko bo imel manevrskega prostora pri medsebojnem primerjanju ponudb, pri morebitnih pogajanjih, pri izločevanju določenih subjektov, za katere bo ugotovil, da ne ustrezajo njegovim zahtevam, ter koliko bo imel možnosti v fazi, ko bo naročilo že oddano, ustrezno sankcionirati izbranega izvajalca oziroma dobavitelja, če se ta ne bo izkazal za solidnega,« še pravijo v Elesu.


Šele praksa pokaže na (ne)ustreznost ureditve


In kot še dodajajo, zakon o javnem naročanju pozna veliko različnih postopkov, pri čemer šele praksa pokaže, katere pozitivne lastnosti oziroma pasti se skrivajo v posamezni ureditvi. »Ker so na infrastrukturnem področju zneski navadno zelo visoki, je interes za dodelitev naročila morda kljub manjšemu številu relevantnih ponudnikov zelo velik, saj pridobitev posameznega posla lahko procentualno pomeni ogromen delež v siceršnjem prometu ponudnika, poleg tega tudi zelo zaželeno referenco za kandidiranje na drugih razpisih v prihodnosti.

Ponudniki zato izvajajo pritisk na naročnike, grozijo z uveljavljanjem pravnega varstva in končno s samimi zahtevki in pritožbami med postopki. Tudi take ovire naročnik lahko uspešno premaga z ustrezno izbiro postopka, saj sta pri vsakem postopku nekoliko drugače oblikovana časovnica in možnost glede uveljavljanja pravnega varstva, s čimer lahko naročnik spretno prepreči, da bi ponudniki zlorabljali svoje možnosti izpodbijanja in miniranja postopkov le zato, da bi tako lahko zavlekli proces ali dosegli njegovo razveljavitev, ob ponovitvi postopka pa poskusili premagati konkurenco.«

V družbi Eles še pojasnjujejo, da mora ob vsem omejenem naročnik ves čas paziti tudi na ustrezno transparentnost delovanja, enakopravno obravnavo ponudnikov, učinkovito porabo sredstev in siceršnje delovanje skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja. »Naša primarna naloga je investicije ohranjati na najvišji stopnji kakovosti, vzgajati svoje pogodbene partnerje v duhu najboljšega možnega sodelovanja ter kakovostne in poštene izvedbe, hkrati pa ohranjati gospodarnost poslovanja in zagotavljanje zdrave konkurence.«

Preberite še:

Komentarji: