Sprejeta resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017

Kultura po dveh letih ponovno dobiva nacionalni program kot dokument.
Objavljeno
27. november 2013 22.49
J. Š. A.
J. Š. A.

Državni zbor je z 67 glasovi za in 1 proti potrdil Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, ki postavlja temelje novega kulturnopolitičnega modela, usmerjenega v skrb za formalne pogoje njenega delovanja. Resolucija tudi zavezuje, da kultura sama artikulira svoj smisel, namen in mesto v svetu.

Dobro urejeni normativni pogoji ob sočasnem distanciranju države od odločanja o kulturnih vsebinah omogočajo največji možni razvoj in raznolikost kulture. Nacionalni program za kulturo 2014-2017 prinaša razvojne cilje in ukrepe, s katerimi poskuša spodbuditi razvojne potenciale države na različnih področjih in kulturo vzpostaviti kot enega ključnih dejavnikov razvoja posameznika in družbe. 

Na kulturo resno računa – s tem, ko jo povezuje z drugimi družbenimi sistemi in podsistemi, ko utrjuje navezo z vzgojo in izobraževanjem, gradi mostove do gospodarstva in mladih, govori o jasnih številkah na pravih mestih in, ne nazadnje, kot prvi svoje vrste zares omenja in celovito obravnava trg dela v kulturi.

Osrednji cilji nacionalnega programa so porazdeljeni na treh ravneh: posameznih področjih kulture (ob definiranju ustreznih ukrepov, ki odgovarjajo na ključne izzive področja), prečnih področjih, ki vsebinsko bogatijo in dajejo dodano vrednost posamičnim področjem, ter na strukturni ravni, ki zadeva predvsem reformo trga dela v kulturi. Velik del razvojnih projektov je usklajen z usmeritvami nove finančne perspektive EU, zato si resor kulture od nje precej obeta in šele z Nacionalnim programom za kulturo postaja resen sogovornik pri načrtovanju razvojnih projektov.

Sprejetje resolucije o nacionalnem programu za kulturo določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. S sprejetjem resolucije za obdobje 2014-2017 kultura po dveh letih ponovno dobiva nacionalni program kot dokument. Izpolnjeno zavezo ministra za kulturo dr. Uroša Grilca z začetka mandata, da bo osnutek posredovan javnosti v roku dveh mesecev, je s potrditvijo resolucije na vladi dopolnila nova – zaveza, da bo delo kulturne politike vselej na ravni njenih obljub. In s sprejetjem v Državnem zboru, se pravo delo šele prične.