Komorno na različne načine

V zbirki Musique idrijske založbe Bogataj je izšlo šest novih izdaj petih slovenskih skladateljev.
Objavljeno
10. januar 2018 10.11
Igor Bratož
Igor Bratož

Sinoči je bilo v Dvorani slovenskih skladateljev na Vegovi v Ljubljani svečano: ne le da je v zbirki Musique založbe Bogataj­ izšlo šest novih glasbenih tiskov, poleg tega so skladbe iz njih zaigrali sedanji in nekdanji dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter avtorji sami.

»Samospev z odlomkom besedila iz Visoke pesmi me je zaradi izjemno sugestivnega besedila tako pritegnil, da sem ga napisal v enem zamahu. [...] Vsak stavek predstavlja neko skrivnostno slikanje občutja v smislu pričakovanja dragega in njegovega odhoda brez srečanja. Besedilo mi je narekovalo veliko različnih razpoloženj, napetosti in sprostitev.«

To je o zahtevni dvanajstminutni skladbi Ko sem spala za sopran in orgle zapisal skladatelj Maks Strmčnik, ki pogosto ustvarja glasbo s sakralnimi vsebinami.

Benjamin Ipavec iz znane glasbene družine Ipavcev je ob skladbah za orkestre ali soliste pisal tudi dela za komorne zasedbe. Med slednjimi je ena najzanimivejših Anina četvorka ali kot je zapisano v originalu Annen quadrille für violine, cello und pianoforte.

To je doslej prvi znani primer skladbe slovenskega skladatelja za komorno igro, klavirski trio v sestavi klavir, violina in violončelo. Skladba od nastanka do danes ni bila notografirana in izdana v tiskani obliki. Doslej so bile znane le koncertne izvedbe Tria Lorenz, ki je igral neposredno iz fotokopiranega rokopisa, ki ga hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Za natis je gradivo, ki verno sledi avtorjevemu rokopisu, uredil Bojan Glavina, prvotisk vključuje tudi dinamične oznake in opombe, ki jih je pri igranju skladbe zapisal profesor Tomaž Lorenz.

Gibanja za harmoniko in klavir je skladba pianista, skladatelja in pedagoga Igorja Dekleve, od leta 2016 zaslužnega profesorja na Akademiji za glasbo, čigar opus obsega dela raznovrstnih glasbenih smeri: klavirske, komorne, vokalne, zborovske, instrumentalne, simfonične glasbe in številne klavirske ­učbenike.

Največ za klavir

Profesor in skladatelj Bojan Glavina je dočakal izid dveh notnih izdaj, 12 malih preludijev za klarinet in klavir in 4 skladbe za harmoniko. Njegov opus – Glavina je eden od najpogosteje izvajanih slovenskih skladateljev – je izrazito bogat in raznovrsten, obsega več kot 350 raznovrstnih orkestralnih, komornih in zborovskih del, največ skladb je posvečenih klavirju in različnim komornim skupinam, zborom, drugim solistom ter orkestrom.

Med temi številnimi skladbami oziroma zbirkami je veliko nagrajenih na slovenskih in mednarodnih natečajih za kompozicijo v Italiji, na Hrvaškem, v Bolgariji in ZDA. Ustanovitelj in nekdanji urednik glasbene revije Primorska sozvočja je tudi zbiratelj in odličen poznavalec notne literature slovenskih skladateljev, zlasti klavirske. Je ustanovni član Epte, Društva klavirskih pedagogov Slovenije, in redno sodeluje v različnih projektih na vsakoletnih Slovenskih klavirskih dnevih.

Izšla je tudi zbirka 33 enostranskih etud za klavir pianista in profesorja klavirja Zoltana Petra, niz mladim pianistom namenjenih razgibanih, predvsem pa harmonsko bogatih in izrazno svežih klavirskih miniatur. Formalna zasnova etud sledi klasični, torej tridelnemu vzorcu, tudi harmonizacija ostaja v okvirih tonalnega oz. modalnega fokusa, razvrščene pa so v tri skupine po težavnosti in značaju.

Peter, tudi avtor knjige Korepetiranje – kazen ali ustvarjalnost?, kot vrhunski komorni glasbenik in klavirski spremljevalec z obširnim repertoarjem pogosto sodeluje na mednarodnih mojstrskih tečajih in tekmovanjih, poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi tudi redne seminarje in mojstrske tečaje za mlade pianiste, učitelje klavirja in klavirske spremljevalce po Sloveniji in na tujem. Klavir kot glavni predmet poučuje na nižji, srednji in univerzitetni stopnji.