DZ sprejel novelo zakona o zdravniški službi

Zakon med drugim predvideva prenos sredstev za pripravništva v zdravstvu in specializacije zdravnikov z ZZZS na proračun.

Objavljeno
11. julij 2017 19.37
Posodobljeno
12. julij 2017 10.30
jsu*Stavka zdravnikov
A. S. H., STA, Š. J.
A. S. H., STA, Š. J.
Ljubljana - DZ je z 49 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o zdravniški službi, ki med drugim predvideva prenos sredstev za pripravništva v zdravstvu in specializacije zdravnikov z zavoda za zdravstveno zavarovanje na proračun. Še letos bi prenesli 23 milijonov evrov. Novela bo pripomogla tudi k povečanju števila zdravnikov, je prepričana vlada.

S postopnim prenosom sredstev za financiranje pripravništev v zdravstvu in specializacij zdravnikov z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na državni proračun bodo tako v proračunu ZZZS zagotovili sredstva za skrajševanje čakalnih vrst.

Letos bodo na državni proračun prenesli 23 milijonov evrov, v prihodnjem letu 40 milijonov evrov, v letu 2019 60 milijonov evrov in v letu 2020 celotnih 80 milijonov evrov. Letni strošek financiranja pripravništva sicer znaša 22,9 milijona evrov, financiranja specializacij zdravnikov in zobozdravnikov pa 56,7 milijona evrov.

Poleg tega novela ponovno uvaja sekundariat, kar bo omogočilo, da mladi zdravniki po opravljenem pripravništvu do pridobitve možnosti specializacije ne preidejo v status brezposelnosti. Tako bodo po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu ostali zaposleni še določeno obdobje kot sekundariji, ob izpolnjevanju pogojev pa se jim bo ta čas vštel v obdobje specializacije.

Sprejeli so tudi tri dopolnila, ki sta jih vložili SMC in SD. Eno od njih dodaja obveznost zdravniške zbornice, da koordinira zaposlitev mladih zdravnikov specialistov, izbranih na javnem razpisu za območje države, pri tem pa mora upoštevati javljene potrebe s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in stalno prebivališče zdravnikov specialistov.

Tako naj bi dosegli, da ne bi prihajalo do ekstremnih primerov, ko bi se zdravnik specialist s stalnim prebivališčem denimo v Piranu moral zaposliti v Mariboru. Zdravniki specialisti so se po zaključeni specializaciji že glede na veljavni sistem specializacij dolžni zaposliti v regiji, za katero so opravljali specializacijo, kar denimo v primeru ljubljanske regije pomeni od Zagorja do Tolmina.

Ostali dve dopolnili odpravljata pravno negotovost v primeru, ko so zdravniki odobreno specializacijo začeli opravljati pred dokončnostjo skupne odločbe zdravniške zbornice o odobritvi specializacije, oziroma sta potrebni iz nomotehničnih razlogov.