Vlada ob prodaji Mladinske knjige ministrstvu naložila strategijo razvoja založništva

MK trenutno ni mogoče razglasiti za strateško naložbo, meni vlada. Ministrstvo za kulturo mora v novi strategiji založništva določiti mesto MK.
Objavljeno
09. november 2017 17.32
Mladinska knjiga Ljubljana 27.5.2014
V. U., STA
V. U., STA

Vlada je ministrstvu za kulturo naložila, da v pol leta v sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministrstvi dopolni nacionalni program za kulturo s strategijo razvoja založništva in razvoja bralne kulture v Sloveniji.

To je zapisala v odgovor poslancu DeSUS Primožu Hainzu glede ustavitve prodaje Mladinske knjige in uvrstitve med strateške naložbe.

Vlada je v odgovoru na poslansko pobudo poudarila, da strategija upravljanja kapitalskih naložb države Mladinske knjige ne opredeljuje kot kapitalsko naložbo države po zakonu o Slovenskem državnem holdingu in tako ni predmet strategije, ki takšne naložbe razvrsti med strateške, pomembne in portfeljske.

Trenutni status ne omogoča razglasitve za strateško naložbo

Strategija kapitalske naložbe države razvršča na podlagi vsebinskih kriterijev in kazalcev za razvrstitev naložb, ki temeljijo na utemeljenosti državnega lastništva v državah OECD in državnega lastništva v strateških razvojnih prioritetah Slovenije.

Za pridobivanje novih kapitalskih naložb države strategija navaja, da morajo takšni postopki potekati pregledno in v skladu z vnaprej predpisanimi pravili. Tako morajo biti vsi posamezni postopki pridobivanja utemeljeni na podlagi vsebinskih kriterijev za strateške in pomembne naložbe in kazalcev kriterijev za razvrščanje kapitalskih naložb države, kot jih opredeljuje strategija.

»Mladinska knjiga glede na svoj trenutni status zasebne delniške družbe brez posebej opredeljene vloge njene dejavnosti v javnem interesu in temu ustrezne odgovornosti ne ustreza merilom iz strategije in je zato skladno s strategijo ni mogoče razglasiti za strateško naložbo,« so po današnji seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Vlada sicer meni, da je potrebno pri presoji pomena Mladinske knjige upoštevati tudi resolucijo o nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2014–2017, v kateri piše, da bo država skrbela za knjigo tudi s podpiranjem zahtevnejše knjižne produkcije s področja leposlovja in humanistike ter izpostavljala okoliščine za nastanek, razvoj in dostopnost kvalitetne knjižne produkcije bralcev na celotnem območju Slovenije. Knjigi pa daje pomembno mesto v kulturi in družbi nasploh tudi nov NPK 2018–2025, ki ga pripravljajo na ministrstvu za kulturo.

Nova strategija v šestih mesecih

Ministrstvu za kulturo je zato vlada naložila, da v šestih mesecih v sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministrstvi dopolni NPK s strategijo razvoja založništva in razvoja bralne kulture v Sloveniji. Omenjena strategija in analiza stanja na področju založništva bo po mnenju vlade pomenila »vhodne podatke za presojo strateškosti oziroma pomembnosti družbe Mladinska knjiga« pri pripravi nove strategije upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo ministrstvo za finance načrtuje v drugi polovici leta 2018.

»Ministrstvo za kulturo bo v predlogu nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 v sodelovanju z resorno pristojnimi ministrstvi določilo tudi strategijo na področju založništva in v njenem okviru na pregleden, nediskriminatoren in utemeljen način tudi mesto Mladinske knjige,« še piše v sporočilu za javnost.

Družba Mladinska knjiga se je v težavah znašla po stečaju večinskega lastnika, mariborskega cerkvenega holdinga Zvon Dva leta 2012, po katerem so 69-odstotni delež založbe dobile banke upnice. Po štirih neuspelih prodajah je nato aprila lani večinski delež kupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).