Nagrada za življenjsko delo arhitektki Ireni Šavel

Nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo je letos prejela upokojena kustosinja arheologinja Irena Šavel, do nedavnega zaposlena v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota.

Objavljeno
08. junij 2009 13.20
Posodobljeno
08. junij 2009 13.20
Ti. K./STA
Ti. K./STA
Ljubljana - Nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo je letos prejela upokojena kustosinja arheologinja Irena Šavel, do nedavnega zaposlena v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota, priznanji društva za leto 2009 pa Miha Budja ter Janez Dular in Sneža Tecco Hvala. Nagrado in priznanji so podelili v Narodnem muzeju Slovenije.

"Nagrada Slovenskega arheološkega društva mi zelo veliko pomeni, saj zaokroža moje arheološko delo v pokrajini, iz katere izhajam, Prekmurju," je pred podelitvijo nagrad povedala Šavlova, dobitnica nagrade društva za življenjsko delo. Šavlova se je pokrajini ob Muri posvečala, odkar je začela delati v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota.

 

S svojim delom je želela Šavlova to pokrajino napraviti bolj prepoznavno v arheologiji, skozi številne članke v časopisih, s predavanji, intervjuji, mentorstvi, vodstvi, pa tudi dokumentarnimi filmi, pri katerih je sodelovala, pa je želela zbuditi zanimanje za pokrajino pri prebivalcih Prekmurja in širši slovenski javnosti.

 

Šavlova je nagrado prejela, ker je s svojim predanim strokovnim delom dokazala, da so tudi majhni muzeji lahko zelo aktivni tako na lokalni kot na visoki strokovni ravni. "S svojim delom je lahko zgled bodočim arheologom in muzealcem v Sloveniji in v tujini," piše v utemeljitvi nagrade.

 

Nagrada Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo je namenjena posameznikom, ki so presegli ožje slovenske okvire razumevanja znanstvenih in kulturnih vprašanj in s svojim izjemnim delom ter znanstvenimi dosežki prispevali k razvoju in ugledu slovenske arheološke stroke v Sloveniji in tujini, je na današnji novinarski konferenci pred podelitvijo nagrad dejala predsednica arheološkega društva Irena Lazar. Prve nagrade so v društvu podelili leta 1996.

 

Redni profesor arheologije neolitika in eneolitika dr. Mihael Budja je eden od dobitnikov priznanja Slovenskega arheološkega društva za leto 2009. Priznanja pri društvu podeljujejo za enkratne dosežke v stroki. Z njimi nagrajujejo delo kolegov, ki z znanstvenimi, strokovnimi in poljudnimi publikacijami, razstavnimi in konservatorskimi dosežki ter drugimi odmevnimi projekti, večajo ugled arheološke stroke, je spomnila Lazarjeva.

 

Budja je v Neolitskih študijah, ki jih je objavljal v reviji Poročila o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji, odpiral posamezne aktualne raziskovalne probleme in teme omenjenega obdobja. Omeniti velja, da njegova bibliografija obsega 153 enot, za seboj pa ima tudi številna gostovanja po svetovnih univerzah.

 

Leta 1994 je organiziral prvi Neolitski seminar, ki se ga danes udeležujejo strokovnjaki iz več kot sto evropskih, ameriških in azijskih univerz ter drugih inštitucij. Budja je zaslužen, "da je prav Ljubljana postala mednarodni center vsakoletnega strokovnega srečevanja, v katerem se je bilo mogoče seznaniti z najnovejšimi dosežki raziskovanja neolitika v svetu. Prepričani smo, da je Budja z naštetim bistveno prispeval k prepoznavnosti slovenske arheologije v svetu", piše v obrazložitvi.

 

Poleg Budje sta letos priznanje arheološkega društva prejela še Janez Dular in Sneža Tecco Hvala za monografijo Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev-gospodarstvo-družba/South-eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement-Economy-Society iz leta 2007. Delo prinaša pregled dogajanja v jugovzhodni Sloveniji v času prvega tisočletja pred našim štetjem, ko je današnji slovenski prostor dosegel enega največjih gospodarskih in kulturnih vrhuncev.

 

V utemeljitvi priznanja piše, da je delo plod skoraj 30 let trajajočega projekta Utrjena prazgodovinska naselja na Dolenjskem, ki je povezalo mnoge slovenske arheologe na terenskih pregledih, pri obdelavah gradiva in dokumentacije ter številne interdisciplinarne raziskovalce. Na široko odpira vrata v vedenje o halštatski poselitvi in je gotovo vredno posebne pozornosti.