Ocenjujemo: Jožef Muhovič in Vid Snoj, Diafanije

Delo je golo vsebinsko težko povzeti, saj mu je težko pripisati kakšen idejni dežnik, ki bi ga pokril kot celoto, hkrati pa odsevati njegove mikroenote.

Objavljeno
30. junij 2020 08.00
Posodobljeno
30. junij 2020 08.00
Muhovič in Snoj - Diafanije Foto Shutterstock
Aljaž Krivec
Aljaž Krivec
Pričujoča knjiga vzame za izhodišče pet likovnih del s pripadajočimi literarnimi »odzivi« (v štirih primerih so to pesmi, v enem prozno delo), izjema je biblični odlomek (Geneza 18,1-15) z likovnim odzivom. Besedilo knjige je osnovano kot transkribirana (a nekoliko urejena) serija (zasebnih) pogovorov med avtorjema, ki so nastajali za revijo Monitor ISH, osnovani pa so na skupnem, interdisciplinarnem seminarju FF in ALUO, ki je potekal v študijskem letu 2014/2015.Najpreprostejša opredelitev idejnega izhodišča knjige se skriva v naslovu, ki (kot izvemo iz uvodne besede) izhaja iz grškega glagola diaphaíno, »naredim, da se kaj ...