Recenzija knjige: Stran od besed

Alja Adam: Dolgo smo čakali na dež. Center za slovensko književnost, Ljubljana 2015.

Objavljeno
19. april 2016 18.36
Goran Dekleva
Goran Dekleva

Na literarnem večeru, ki je ob izidu tretje pesniške zbirke Alje Adam, Dolgo smo čakali na dež, pred kratkim potekal v Trubarjevi hiši literature, je avtorica povedala – tu se naslanjam na spletno poročilo o dogodku –, da »vedno bolj piše za druge, vedno manj iz lastne nuje«.

Tej sodbi se slej ko prej prilega tudi bralska izkušnja ob Dežju – zbirka je namreč videti precej premočrtno uperjena v zunajliterarno resničnost, zdi se, da hoče nagovoriti svet na drugi strani platnic in povedati nekaj ključnega o slehernikovi eksistencialni izkušnji.

Vse to sicer še ne pomeni, da pričujoče pesmi po večini niso prvoosebne in dovolj izpovedno intonirane, da svojih motivov ne zajemajo iz življenjskih položajev in izkustev, o katerih smemo domnevati, da imajo precej avtobiografskega zaledja, vendar po drugi strani drži, da njihova pesemska protagonistka svojega izrekovalskega dejanja ne interpretira v kontekstu pesniškega samopoveličevanja ali nesramežljive očaranosti nad lastnimi stvariteljskimi močmi.

Ta, ki izgovarja pesmi pričujoče zbirke, torej še zdaleč ni razumljen kot nekakšna visoka svečenica v templju larpurlartistične poezije, kljub temu pa znotraj horizonta Dežja med vsemi diskurzivnimi praksami prav pesniški vendarle pripada prav posebno mesto.

Poezija je namreč tu razumljena – če si pomagamo z verzoma argentinskega pesnika Roberta Juarroza, ki ju je avtorica izbrala za preludij k pesmi Krogi (Pesem diha s svojimi rokami, / ki stvari ne primejo: dihajo jih.) – predvsem kot način, kako lahko posameznik, govoreči posameznik, ravna z ljudmi, rastlinami in živalmi, s celotnim svetom, pravzaprav, ne da bi ga poškodoval.

Čeprav pesemska protagonistka Dežja govorni akt v splošnem valorizira izrazito negativno – tako že v prvi pesmi v zbirki naletimo na verz: Vse, kar si rečemo, se zdi hermetično, / zaprto v ogrado kakor ovce. –, čeprav nam torej iz verza v verz, iz pesmi v pesem dopoveduje, da je molk boljši od govorjenja, ki, kot lahko preberemo v Krogih, duši in zavira spontani tok dihanja, je izjavljalsko dejanje v pesmi očitno drugačnega značaja.

Kakor namreč beremo v Pesmi, ki diha, pisanje in, če je bralec pozoren, tudi branje poezije nezadržno vodita k polnejšemu stiku z vsem bivajočim, pri čemer se zdi, da ta stik ni več posredovan skozi govorico, temveč je zelo neposreden, taktilen: Včasih me med pisanjem pograbi želja, / da bi se dotikala rastlin, [...] Samo tako lahko začutim, [...] da je posušeno grozdje hrapavo in trdo. // Pesem, ki diha, / je kot trta v oktobru – [...] vsak pozoren bralec premakne njeno steblo.

Videti je torej, da poezija, paradoksalno, vodi stran od verbalne komunikacije. Kot poglavitni način, kako ljudje sploh smo v svetu, jo zdaj nadomešča dotik in ta se zdi bistveno krepkejši ter – kolikor se tako znebimo od rabe utrujenih, z nasilno zgodovino obteženih in s patriarhalno ideologijo prepojenih besed – slej ko prej tudi bolj osrečujoč: Vsak delček kože, ki ga prepustim dotiku, / žari kot zvezde.

K vsemu temu velja dodati, da dotik ni tudi že prijem ali celo grabež; kakor namreč lahko razbiramo v pesmi Žajbelj, v vrtinec sveta odprta koža ni zares posesivna in celo za sirenski klic nostalgije, te najbolj zahrbtne želje po posedovanju, ni scela dojemljiva: [S]e trudim, da ne bi zadrževala tistega, kar izginja.

To so bržkone že izhodišča, s katerih bi bilo mogoče (morda celo kar najprimernejše) pisati haikuje, pesniško formo torej, ki se po tradiciji nemara kar najbolj prilega (samo)razpustitvi jaza v čutom dostopnem svetu. Prav zato vsaj malo preseneča, da pesmi, zbrane v Dežju, vendarle puščajo toliko prostora bohotni prvoosebni izpovedi.