Na čelu Slovenskega gledališkega inštituta Mojca Jan Zoran

Minister za kulturo se je za literarno komparativistko z magisterijem iz filozofije in specialistko menedžmenta odločil na predlog razpisne komisije.

Objavljeno
23. junij 2014 14.09
T. L., Delo.si
T. L., Delo.si
Minister za kulturo Uroš Grilc je na podlagi izvedenega javnega razpisa in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda za direktorico javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut imenoval Mojco Jan Zoran. Minister je odločitev sprejel na predlog razpisne komisije, ki so jo sestavljali Špela Spanžel in Vesna Jurca Tadel z Ministrstva za kulturo ter zunanji član dr. Blaž Lukan.

Mag. Mojca Jan Zoran je po izobrazbi diplomirana filozofinja in literarna komparativistka z magisterijem iz filozofije ter specialistka menedžmenta. Ima več kot 23 let delovnih izkušenj, od tega je več kot sedem let opravljala delo kreativne direktorice agencije, katere primarna naloga je bila organiziranje in vodenje dela in ljudi v kolektivu in zunanjih sodelavcev.

S področjem kulture se nepretrgano ukvarja od leta 1991. Do leta 2007 je imela status samozaposlene na področju kulture (gledališke kritike, eseji, strokovni članki, dramaturgija, dramatizacije ...), od septembra 2007 dalje je zaposlena na ministrstvu za kulturo kot strokovna svetovalka za področje uprizoritvene dejavnosti in strokovna svetovalka za sistemske zadeve na področju kulture.

V svoji viziji in razvojnih ciljih Mojca Jan Zoran kot princip delovanja Slovenskega gledališkega inštituta poudarja povezovanje že obstoječega, vklapljanje novega, iskanje in spodbujanje sinergij in partnerstev ter postavljanje urejene nadgradnje, ki bo znala in zmogla oblikovati kvaliteten odmev slovenski gledališki ustvarjalnosti. Cilj je vzpostaviti sodoben dejaven subjekt, ki z jasno vizijo in na temeljih strokovnosti, sodelovanja in povezovanja bistveno prispeva k razumevanju in promoviranju preteklosti, sedanjosti in prihodnosti slovenske gledališke kulture in umetnosti ali gledališča v najširšem pomenu besede, tako doma, kot v mednarodnem prostoru.

Na razpis so prispele tri vloge, od teh je bila ena nepopolna, s preostalima kandidatoma pa sta bila opravljena razgovora. Komisija je ocenila Mojco Jan Zoran kot zelo primerno kandidatko za vodenje javnega zavoda v prihodnjem obdobju, zato se je po preučitvi vseh prijav ter opravljenih razgovorih s kandidatkama odločila, da jo predlaga ministru v imenovanje za direktorico javnega zavoda. Pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Jan Zoran so podali tudi vsi člani sveta javnega zavoda.

Trenutnemu direktorju javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut se mandat izteče 1. avgusta 2014, novoimenovana direktorica pa je imenovana za petletni mandat.