Drugačni muzeji: Zemljepisni muzej

Zbirka zemljevidov v ljubljanskem muzeju obsega zemljevide različnih vsebin in meril od 16. stoletja do danes.

Objavljeno
12. november 2015 15.48
J. Š. A., kultura
J. Š. A., kultura

Muzeje zgodovine imamo, tako starejše kot novejše, muzeja kemije, fizike, sociologije ali drugih področij, povezanih s šolskim predmetnikom, je manj ali pa jih sploh ni. Že dolgo pa na Gosposki ulici 13 v Ljubljani domuje Zemljepisni muzej.

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU je posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki pridobiva, hrani in ureja kartografsko, slikovno in arhivsko gradivo. Kot samostojna državna ustanova, podrejena Ministrstvu za prosveto, je bil ustanovljen leta 1946, leta 2002 pa je postal del Geografskega inštitutu Antona Melika.

V muzeju hranijo vsa pomembnejša dela, ki jih je izdal inštitut ter številne zbirke. Zbirka zemljevidov obsega zemljevide različnih vsebin in meril od 16. stoletja do danes. Poleg splošnih in različnih tematskih kart vsebuje tudi topografske karte in šolske stenske karte. Večina gradiva se nanaša na slovensko ozemlje in sosednje dežele. Zbirka atlasov obsega preko dvesto enot, od 17. stoletja do danes.

Slikovna zbirka obsega razglednice in fotografije slovenskih krajev in pokrajin ter manjše število bakrotiskov ter litografij. Med najvrednejša dela sodijo prva in druga izdaja Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske, Münstrova izdaja Ptolomejeve Geografije ter barvni Florijančičev zemljevid Kranjske. Ostale zbirke so še zbirka starejših globusov, zbirka statističnih podatkov za slovensko ozemlje, zbirka gradiva o razvoju geografske stroke v Sloveniji in zbirka o Triglavskem ledeniku. Trenutno je na ogled začasna razstava Kranjska na starih zemljevidih. Na ogled je dvajset zemljevidov, ki prikazujejo Kranjsko med 16. in 19 stoletjem.

V okvir muzeja sodi tudi dvorana Zemljepisnega muzeja, ki je na Gosposki ulici 16. Zaradi možnosti sedenja v dveh nivojih, lahko sprejme do petdeset oseb. Namenjena je občasnim domačim in gostujočim razstavam, delu s šolskimi skupinami in izvajanju raznovrstnih dejavnosti, kot so predavanja, okrogle mize ter predstavitev književnih novosti. Za nedavni geografski večer na temo Islamske države se je prijavilo več kot 150 ljudi, kar je organizatorje presenetilo, čeprav so pričakovali veliko zanimanja. Odločili so se, da bodo pripravili video zapis dogodka ter so ga objavili na spletni strani društva.

Muzej vodi Primož Gašperič, kot navajajo na svoji spletni strani (http://giam.zrc-sazu.si/sl), osnovna usmeritev Zemljepisnega muzeja pa je, da pridobiva, hrani in ureja geografsko in kartografsko arhivsko gradivo.

Obiske v muzeju imajo po dogovoru.