Evropska sredstva za kulturnike

Na področju kulture se bo lahko zaposlilo več ljudi.
Objavljeno
26. november 2017 15.18
STA, B. F. Ž.
STA, B. F. Ž.
Ljubljana - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018. Za izvedbo javnega razpisa je namenjenih 447 tisoč evrov, od tega je 356 tisoč evrov evropskih sredstev.

Namen javnega razpisa, ki ga je v petek objavilo ministrstvo za kulturo, je vključevanje brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte.

Razpis jim bo omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Na razpis se bodo lahko prijavile nevladne kulturne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Kot so prepričani na ministrstvu za kulturo, bo javni razpis tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti.