Novice iz Fantazije: Tolkienovi umetni jeziki

Tolkien je bil sicer šolan jezikoslovec, profesor angleškega jezika in literature na Univerzi v Oxfordu.

Objavljeno
16. februar 2015 12.22
Meta Jerman
Meta Jerman

Ljubljana - J. R. R. Tolkien je najbolj znan po Gospodarju prstanov, knjižni uspešnici, po kateri so pred desetletjem posneli istoimensko filmsko trilogijo. Pisatelj je v njej predstavil svet, ki ga je gradil vse življenje in katerega raznoliki prebivalci imajo svojo zgodovino, kulturo in jezike. In prav ti umetni jeziki ter njim pripadajoče pisave so eno najbolj priljubljenih področij raziskovanja Tolkienovega Srednjega sveta.

Tolkien je bil sicer šolan jezikoslovec, profesor angleškega jezika in literature na Univerzi v Oxfordu. Pri njegovem literarnem ustvarjanju so jeziki prišli prvi, okrog njih pa je gradil rase in kulture. Njegovi umetni jeziki so večinoma zapleteni, saj jim je rad dodajal čim bolj nenavadne glasoslovne in oblikoslovne posebnosti, ki jih je našel v živih jezikih. Najbolj znana in dodelana jezika Srednjega sveta sta vilinska quenya in sindarin, poleg njiju pa obstaja še več vilinskih jezikov ter zametki zahodnega jezika in ostalih človeških govoric, valarščine, škratovščine, govorice entov, orkov ter črnega jezika.

Prošnje za prevode za tetoviranje in graviranje

Pri raziskovanju in uporabi jezikov Srednjega sveta se moramo zavedati, da ogromno besedišča in slovnice manjka ter da še sedaj, 60 let po avtorjevi smrti, občasno izhajajo Tolkienovi zapisi, ki jih raziskovalci njegove dediščine odkrijejo v gori obstoječega, a še neraziskanega materiala. Tolkien tudi ni napisal veliko teoretičnih podatkov o svojih jezikih, temveč raje besedila in etimologijo. Slovnica je zato pogosto stvar interpretacije raziskovalca, tako da za nekatere pojave obstaja več razlag.

Slovensko Tolkienovo društvo Gil-galad občasno dobiva prošnje za prevode in prečrkovanje v Tolkienove jezike in pisave, navadno gre za namene tetoviranja ter graviranja v nakit. Tisti člani, ki jih zanima igranje domišljijskih vlog (LARP), se učijo jezikov zaradi bolj pristne izkušnje. Pri jezikih, ki jim manjka večji del slovnice in besedišča, kot so orčja narečja ter škratji khuzdul, se lotevajo sistematske rekonstrukcije, kolikor je pač potrebujejo za igro.

Delavnice orkovščine in črnega jezika

Spet druge zanima študij nenavadnih jezikovnih sistemov ali pa umetniško ustvarjanje, kjer se osredotočijo na pisanje poezije in redkeje proze. Zelo priljubljeno je kaligrafsko zapisovanje jezikov v za to primernih pisavah (tengwar, sarati, cirth).

Učenje poteka na različne načine: članki o jezikih so bili objavljeni v društvenem glasilu Sijoča zvezda, na srečanjih so potekale delavnice orkovščine in črnega jezika ter izgovorjave vilinskih jezikov.

Kjer je materiala preveč, da bi ga predelali v nekaj urah, se poslužujemo e-učilnic (quenya), objav v zaprtem delu foruma (sindarin) in skupinskih pogovorov v programu Skype (khuzdul).

Delavnice pisav in njihovega kaligrafskega zapisovanja pa se prav tako redno izvajajo na srečanjih in na stojnicah ob predstavitvi društva. Dobrodošli so tudi nečlani.