V Evropsko leto kulturne dediščine s temo mostov

Objavljeno
06. december 2017 17.48
V. U., STA
V. U., STA

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) se bo v Evropsko leto kulturne dediščine 2018 vključil s temo Mostovi.

V začetku leta načrtujejo izid monografije, ki bo po besedah generalnega direktorja ZVKDS Jerneja Hudolina predstavila ta »majhen, a pomemben segment naše dediščine«. Ob tem načrtujejo vrsto projektov prenove dediščine.

Na današnjem srečanju z novinarji je Hudolin tudi izrazil upanje, da bo imelo Evropsko leto kulturne dediščine poleg promocije kulturne dediščine in dogodkov, ki se bodo zvrstili, dolgoročnejše učinke. »Praznovanja sama minejo, bistveno je, da s seboj prinesejo neko energijo, ki jo je možno črpati še v naslednjih letih,« je povedal.

Skupna tema Evropskega leta kulturne dediščine je Naša skupna dediščina, sami pa so se odločili, da predstavijo eno od možnih tem dediščine, in sicer mostove. Zato so pripravili tudi stenski koledar za leto 2018 s fotografijami mostov, ki napoveduje že omenjeno monografijo.

Še vedno brez sistemskega financiranja

Pri pripravi monografije so po Hudolinovih besedah pregledali arhivsko gradivo in preverili situacije na terenu ter vse skupaj zbrali v knjigo, ki bo »na dostojen način prikazala vrednost te dediščine in njeno pomembnost za slovenski prostor«. Priprava monografije pa je tudi njim prinesla veliko novih podatkov ter novo arhivsko in dokumentarno gradivo.

Ker je Slovenija edina država v tem prostoru, ki financiranja kulturne dediščine nima urejenega sistemsko, bodo po Hudolinovih besedah veliko truda vložili v to, da bodo čim več v stiku z lastniki kulturne dediščine. Skušali jim bodo svetovati in pomagati s tistim, s čimer zmorejo ter na ta način pri njih ustvarjati pozitiven odnos do dediščine. Širši javnosti bodo skušali kulturno dediščino približati s predavanji, ob tem se bodo skušali čim več povezovati z lokalnimi skupnostmi.

Projekti leta 2018

Med pomembnejšimi izvedbenimi deli v letu 2018 je po Hudolinovih besedah načrtovana obnova na gradu Brdo pri Kranju, v sklopu katere bo potrebno preseliti zbirko. Izjemno zahteven logistični poseg bodo izvedli v sodelovanju z Narodno galerijo Ljubljana, vsa dela bodo očistili in nekatera tudi restavrirali.

Začeli bodo raziskave na znameniti oltarni pali z naslovom Sveta Marija in otrok na prestolu s šestimi svetniki iz koprske stolnice, ki jo je naslikal Vittore Carpaccio, v sklopu popotresne sanacije Posočja pa se bodo posvetili slikam velikega formata iz Mosta na Soči slikarja Toneta Kralja.

Veliko pozornost bodo v prihodnjem letu posvetili arheološkemu najdišču na Muzejskem trgu v Celju, kjer so letos med obnovo trga odkrili antične freske iz prvega stoletja, začeli bodo restavrirati stopnišče v Gruberjevi palači, ki ga krasijo štukature in freska iz 18. stoletja, poleg tega nadaljujejo restavriranje rimskega deblaka, ki so ga poleti 2015 na Vrhniki potegnili iz Ljubljanice.

Aktivna pa je tudi delovna skupina ministrstva za kulturo, ki se posveča pripravi projekta nominacije stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine, pri čemer bodo morali v prihodnjem letu izdelati še določene dele dokumentacije, je povedal Hudolin.