Bo namesto poslovnega objekta rasla trava?

V Društvu Novo mesto za ohranitev in obnovo mestnega parka. V podjetju Trgograd imajo počasi dovolj.
Objavljeno
05. marec 2018 21.05
Posodobljeno
13. april 2018 20.06
Gregor Macedoni
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Novo mesto – V podjetju Trgograd, ki je pred tremi leti kupilo dotrajan vojaški objekt na Novem trgu 6 in ga porušilo v načrtovanju gradnje novega, izgubljajo potrpljenje in napovedujejo celo prodajo zemljišča. Namesto poslovno-stanovanjskega objekta so na zemljišču začasno uredili parkirišča, ki jih v Novem mestu primanjkuje.

V Trgogradu so na dražbi objekt s pripadajočim zemljiščem od občine kupili za 410.000 evrov, ga nekaj mesecev zatem porušili in že za lani napovedali gradnjo petnadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta, vrednega deset milijonov evrov. Toda načrti so še na začetku, saj občina šele pripravlja podrobni prostorski načrt (OPPN) za Novi trg. V občinski upravi pravijo, da za časovnim načrtom zaostajajo, ker je ministrstvo za kulturo zahtevalo celovito presojo vplivov na okolje. Koliko nadstropji bo lahko imel objekt, bo tako jasno šele po izdelavi okoljskega poročila. V novomeški občini napovedujejo, da bodo letos izvedli arhitekturni natečaj. Na zahtevo ministrstva za kulturo so na območju zelenih površin pred Kulturnim centrom Janeza Trdine opravili arheološke raziskave, ki pa niso potrdile obstoja arheološkega najdišča. Na vprašanje Dela, kdaj bodo odpravili ovire za začetek gradnje objekta, župan Gregor Macedoni ni odgovoril. Zapisal je le, da je »projekt trenutno v fazi izdelave dopolnitve osnutka in izdelave celovite presoje vplivov na okolje«.

Anketiranci za ohranitev parka

V Društvu Novo mesto imajo pomisleke do upravičenosti naložbe v tem delu mesta. Po odstranitvi propadajočega objekta je po njihovem prepričanju prostor postal zračen, odprli so se pogledi na Kulturni center Janeza Trdine (KC JT) in na nekdanje okrajno glavarstvo. Zavzemajo se za ohranitev in obnovo mestnega parka, ki so ga uredili v tridesetih letih prejšnjega stoletja, in opozarjajo, da bi z načrtovanim posegom v prostor izgubili edini mestni park v ožjem središču Novega mesta. »Novo monumentalno stavbno telo poslovno-stanovanjskega objekta bi povsem osenčilo in volumensko nadvladalo na obrobju parka zleknjeno nizko arhitekutoro KC JT, ki je avtorsko delo arhitekta Petra Kerševana iz leta 1975,« je prepričan njihov predsednik Tomaž Golob. V društvu tudi nasprotujejo gradnji objekta vzdolž Seidlove ceste in ne na lokaciji porušenega objekta, saj bo ta skoraj trikrat večji od nekdanjega vojaškega objekta. Društvu je leta 2008 pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta, ki je predvideval gradnjo nebotičnika, višjega od Kapiteljskega griča, skupaj z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine s pritožbo na MOP uspelo preprečiti načrtovani poseg v prostor. Lani so izvedli anonimno anketo med Novomeščani, ki je pokazala, da se za ohranitev parka pred KC JT in njegovo razširitev na začasno makadamsko parkirišče zavzema dobrih 65 odstotkov vprašanih.

Težav ne povzroča politika

V preteklih letih se je na tej lokaciji zvrstilo že več lastnikov, ki so želeli graditi, a so vsi propadli. Zgodovina nekdanjega vojaškega objekta je bila precej burna. Občina ga je pred dobrim desetletjem s pripadajočim zemljiščem prodala družbi Elektroservisi za 3,3 milijona evrov. Ti so ga prodali trebanjskemu podjetju Betonal, ki je šlo v stečaj, zato se je znašel v lasti Hypo Leasinga, od katerega je občina leta 2015 za desetkrat nižjo ceno odkupila svoj nekdanji objekt in ga nato za 410.000 evrov prodala podjetju Trgograd. Njihov direktor Andrej Poglajen je povedal, da imajo počasi dovolj zapletov s spremembo OPPN, saj se zadeve ne premaknejo z mrtve točke. Po njegovem težava ni višina objekta, ampak njegova tlorisna površina in nasprotovanje tako imenovanemu četrtemu cestnemu kraku iz Seidlove ceste v križišču s Šmihelskim mostom. »In zdaj spet delajo neko novo študijo, kar spet stane in zadeve se nikamor ne premaknejo. Po Poglajnovem prepričanju težav ne povzroča lokalna politika, ampak odbori, društva in kulturniki, ki jim novih idej ne zmanjka. Počasi imamo že vsega dovolj in resno razmišljamo, da zemljišče ponudimo v odkup novomeški občini, ki ima po pogodbi predkupno pravico. In to sem županu Macedoniju že tudi jasno povedal,« pravi Poglajen.